REKLAMA

Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

REKLAMA

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Dzisiaj dalszy ciąg o emeryturach, czyli:

Kapitał początkowy dla ubezpieczonych przed reformą emerytalną

Wysokość nowej emerytury w dużej mierze zależy od wartości kapitału początkowego, ustalonego za okres sprzed 1999 roku. Dużo można też zyskać na kolejnych waloryzacjach tego kapitału.

Kapitał początkowy to odzwierciedlenie kariery zawodowej sprzed 1 stycznia 1999 r. Ustala się go dla ubezpieczonych, którzy przed tą datą sami za siebie opłacali składki na ubezpieczenie społeczne (np. prowadzący działalność gospodarczą) lub za których składki opłacali płatnicy składek (np. pracownicy).Aby obliczyć kapitał początkowy, ZUS w pierwszej kolejności ustala wysokość tzw. emerytury hipotetycznej na dzień 1 stycznia 1999 r. Jest to suma:
– 24% kwoty bazowej z II kwartału 1998 r., tj. 1220,89 zł pomnożone przez część socjalną emerytury hipotetycznej,
– po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych,
– po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych.

Emeryturę hipotetyczną oblicza się podobnie jak „starą” emeryturę. Inaczej wyliczana jest tylko tzw. część socjalna. Ustalając ją, ZUS uwzględnia kwotę bazową z II kwartału 1998 r. (1220,89 zł). Ponadto, 24% kwoty bazowej mnoży się przez tzw. współczynnik p, który nie może być wyższy od 100%, wiek ubezpieczonego – wiek w dniu 31 grudnia 1998 r. określony w pełnych latach, wiek emerytalny – 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, staż ubezpieczeniowy – udowodniony na dzień 31 grudnia 1998 r. okres składkowy i nieskładkowy, wymagany staż – 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn oraz 18 – wiek określający rozpoczęcie aktywności zawodowej (jeżeli w momencie objęcia ubezpieczeniem po raz pierwszy osoba ubezpieczona nie miała ukończonych 18 lat).

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Płocku

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Przeczytaj

Reklama

REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU