UOKIK przyjrzał się praktykom PURE Jatomi. Ma zastrzeżenia

REKLAMA

Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, praktyki stosowane przez jedną z  sieci klubów fitness – Pure Health and Fitness, działającą w Polsce pod nazwą PURE Jatomi, były niezgodne z prawem i muszą zostać zaniechane. Mowa o naliczaniu opłat bez wystarczającego informowania klientów o ich wysokości.

– Postępowanie w tej sprawie zostało wszczęte w grudniu 2014 roku. UOKIK zarzucił firmie niezgodne z prawem praktyki, polegające na tym, że firma wymagała, by konsumenci płacili za członkostwo przez automatyczne polecenie zapłaty lub obciążenie karty. W przypadku nieudanej próby pobrania należności, spółka naliczała dodatkowe opłaty. Urząd ustalił jednak, że klubowicze nie byli informowani o wysokości tych dodatkowych opłat, gdy zawierali umowy. – mówi Paweł Ratyński z biura prasowego UOKIK.

UOKiK zwrócił też uwagę na sposób informowania klientów o podwyżce abonamentu, wprowadzonej na przełomie 2013 i 2014 roku. Firma wywiesiła ogłoszenia jedynie w recepcjach, niektórzy klienci zostali powiadomieni również telefonicznie.

PowiązaneTematy

To jednak, zdaniem urzędników, za mało. Zgodnie z prawem, „jakakolwiek zmiana opłat powinna zostać dokonana przez doręczenie wzorca umownego z nową wysokością opłaty, tak aby konsument, który nie zgadza się na podwyżkę, miał możliwość wypowiedzenia umowy” – czytamy w zaleceniach UOKIK.

Sieć klubów fitness zobowiązała się do zaprzestania takich działań. Pure Health and Fitness nie będzie pobierać opłat dodatkowych od klientów, jeżeli przy zawarciu umowy nie poinformowała o ich wysokości. Co więcej, konsumenci, który zostali już objęci podwyżkami abonamentu, otrzymają w ramach rekompensaty vouchery o wartości 79 zł. W ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się decyzji firma złoży również sprawozdanie z realizacji tego zobowiązania.

Przy okazji tej sytuacji, UOKIK przypomina, o czym pamiętać, korzystając z usług fitness klubu, szkoły tańca, na pływalni, meczu lub koncercie.

  • Zmiany wysokości opłat, miejsca prowadzenia zajęć czy innych warunków umowy – niemożliwe bez zgody klienta. Jednostronne wprowadzanie zmian do umowy jest niedopuszczalne. W przypadku zmiany warunków świadczenia usług, masz prawo wypowiedzieć umowę bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.
  • Niewykorzystane zajęcia – zwrot pieniędzy. Gdy rezygnujesz z wykupionej usługi, możesz starać się o zwrot pieniędzy za część niezrealizowaną. Przedsiębiorca może zatrzymać jedynie kwotę odpowiadającą faktycznie poniesionym kosztom, wynikającym np. z rezerwacji sali.
  • Pamiętaj: gdy zajęcia, mecz czy koncert odwołuje organizator – zawsze masz prawo odzyskania wpłaconych pieniędzy oraz dochodzenia roszczeń, jeśli np. w związku z planowanym udziałem w imprezie odwołanej z winy organizatora ponieśliśmy koszty wyższe niż zakup biletu (takie jak m.in. rezerwacja hotelu czy podróży).
  • Nieprawidłowo wykonana usługa – reklamuj. Jeżeli organizator nie zapewnił wszystkich atrakcji, o których zapewnił w umowie, możesz zwrócić się do niego żądając np. obniżenia ceny, zwrotu pieniędzy lub innej usługi w zamian.
  • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo konsumentów oraz rzeczy pozostawione w szatniach. Zgodnie z prawem, przedsiębiorca odpowiada za twoje bezpieczeństwo oraz za powierzone przez ciebie rzeczy – nawet, gdy szatnia jest bezpłatna.