Studiuj za darmo informatykę lub zarządzanie informacją

REKLAMA

Na Mazowszu działa ponad 100 szkół wyższych, w których uczy się przeszło 275 tys. studentów. W październiku dołączą do nich kolejni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych. Już po raz 15. samorząd województwa mazowieckiego proponuje młodym Mazowszanom trzy bezpłatne miejsca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

43 uczniów z Mazowsza skorzystało z bezpłatnych studiów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. W roku akademickim 2017/2018 grupa ta powiększy się o kolejne 3 osoby. W naborze mogą wziąć udział uczniowie, będący mieszkańcami województwa mazowieckiego, którzy osiągnęli wymaganą minimalną średnią ocen nie niższą niż 4,0 oraz średnią ocenę z matematyki i informatyki/technologii informacyjnej nie niższą niż 4,3. Znaczenie ma także osiągnięty przez rodzinę dochód brutto na osobę. Jednocześnie, nie mogą być to osoby, które są już studentami Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Kandydaci mogą ubiegać się o miejsca na dwóch kierunkach – informatyka lub zarządzanie informacją. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca br.

PowiązaneTematy

Aby zawalczyć o indeks, kandydaci powinni dostarczyć wymagane dokumenty – kwestionariusz osobowy, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, wykaz ocen lub kserokopię świadectwa dojrzałości, dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta, zaświadczenie ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta (dot. członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie) oraz kopię dowodu osobistego.

Dodatkowo, studenci, którzy w tym roku podejmą naukę, będą ją mogli bezpłatnie kontynuować także na studiach II stopnia. Wystarczy, że ukończą studia I stopnia z wynikiem co najmniej dobrym.

Zgłoszenia należy wysyłać pocztą na adres Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa. Regulamin oraz kwestionariusz osobowy są dostępne na stronie samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce „Edukacja i sport”. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 59 79 421.