Statuetki, czeki i Tomasz Kammel. Nagrody Marszałka przyznane

REKLAMA

Wielka gala w Teatrze Dramatycznym w Płocku. Właśnie tam,w poniedziałek, 6 listopada, rozdano nagrody laureatom XVIII edycji konkursu Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wręczono statuetki i czeki dziesięciu laureatom.

W Płocku miał miejsce finał prestiżowego konkursu, w którym nagrodzono dziesięć osób, instytucji czy organizacji, które swoją działalnością rozsławiają województwo w kraju i na świecie.

PowiązaneTematy

– Konkurs cieszy się rosnącą popularnością wraz z każdą edycją – mówił obecny podczas ceremonii wicemarszałek Wiesław Raboszczuk. – Cieszę się, że możemy nagrodzić osoby pełne pasji i talentów. To społecznicy, zespoły folklorystyczne i organizacje pozarządowe, którym  w ten sposób chcemy podziękować – dodał.

Kandydatów do nagrody mogli zgłaszać komisje sejmiku województwa, samorządy gmin, miast i powiatów województwa mazowieckiego, stowarzyszenia oraz fundacje społeczno-kulturalne i naukowe, a także lokalne organizacje społeczno-kulturalne i naukowe działające na terenie całego województwa.

– Dla mnie to ważne, że w tym roku te nagrody przyznawane były w Płocku – mówił po uroczystości Tomasz Kominek, dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku. – Mamy również mocny akcent płocki. Gratuluję Towarzystwu Przyjaciół Płocka w imieniu swoim oraz marszałka Adama Struzika – dodał w rozmowie z nami.

Laureaci podczas uroczystości, którą poprowadził znany konferansjer i prezenter, Tomasz Kammel, otrzymali statuetkę oraz nagrodę pieniężną o wartości 10 tysięcy złotych. W XVIII edycji konkursu marszałka laureatami zostali:

[toggle title=”Grażyna Barszczewska z Warszawy” load=”hide”]

Wybitna aktorka filmowa i teatralna. W swoim dorobku ma ponad 150 ról zarówno dramatycznych, jak i komediowych. Od lat związana jest z Teatrem Polskim w Warszawie. Ogromną popularność przyniosły jej kreacje w filmach i serialach z Niną Ponimirską w „Karierze Nikodema Dyzmy” na czele. Angażuje się w działalność charytatywną. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Chorych na SM. Wspiera również fundację na rzecz Domu Artysty Weterana w Skolimowie.[/toggle]

[toggle title=”Maria Siwiec z Gałek Rusinowskich (pow. przysuski)” load=”hide”]

Jedna z najbardziej znanych, utalentowanych śpiewaczek oraz tancerek ludowych. Z zaangażowaniem działa na rzecz popularyzacji tradycji muzycznych południowego Mazowsza. Od 2012 r. kieruje zespołem „Gołcunecki”.[/toggle]

[toggle title=”Ewa Gęga-Osowska z Radomia” load=”hide”]

Od lat wspiera wszelkie muzyczne inicjatywy. Jest nauczycielką w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia, a także prezesem Fundacji Ars Antiqua Radomiensis. Jest pomysłodawczynią Ogólnopolskiego konkursu z literatury muzycznej „Najpiękniejsza jest muzyka polska”.[/toggle]

[toggle title=”Lucyna Wasilewska z Michałowic (pow. pruszkowski)” load=”hide”]

Społeczniczka, inicjatorka i miłośniczka literatury, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Aktywizuje seniorów organizując dla nich wyjazdy turystyczne, wykłady i spotkania kulturalne. Promuje kulturę Mazowsza wśród ludzi starszych.[/toggle]

[toggle title=”Piotr Dróżdż z Cegłowa (pow. miński)” load=”hide”]

Jest duchownym, ale także nauczycielem i społecznikiem. Od 1992 r. proboszcz parafii Kościoła Starokatolickiego w Cegłowie. Działalność społeczna, kulturalna i sportowa to nie tylko znak rozpoznawczy duchownego, ale i jego sposób na życie. Od początku swojej posługi kapłańskiej troszczy się o budowanie wspólnoty parafialnej. Od 33 lat organizuje kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży.[/toggle]

[toggle title=”Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Kultury Ludowej „Wawrzynioki” z Glinianki (pow. otwocki)” load=”hide”]

Powstało w 1972 r. i od tamtej pory promuje lokalny folklor, tradycje i obyczaje. Występuje na większości lokalnych imprez i uroczystości kościelnych, samorządowych oraz dożynek. Podczas występów prezentują m.in. przyśpiewki ludowe czy pieśni obrzędowe. Członkinie stowarzyszenia, poza działalnością muzyczną, zajmują się organizacją warsztatów oraz zajęć tematycznych związanych z ludowością i tradycjami polskiej wsi.[/toggle]

[toggle title=”Zespół Śpiewaczy „Sadowianki” z Sadownego (pow. węgrowski)” load=”hide”]

Amatorski zespół ludowy, który powstał w 1973 r. przy ówczesnym Kole Gospodyń Wiejskich. Od początku istnienia aktywnie angażuje się w promocję Ziemi Sadowieńskiej. Repertuar śpiewaków opiera się na utworach ludowych, jednak w ich wykonaniu można także usłyszeć pieśni religijne oraz poezję klasyczną. Swoją działalnością krzewią tradycje folklorystyczne.[/toggle]

[toggle title=”Towarzystwo Przyjaciół Płocka – Sekcja Żeglugi” load=”hide”]

Organizacja pozarządowa promująca Wisłę na terenie całego Mazowsza, której celem jest m.in. propagowanie historii żeglugi, piękna i atrakcyjności mazowieckiej części Wisły to tylko niektóre elementy ich działalności. Towarzystwo wydało publikację „Ludzie i statki. Historia Płocka Wisłą pisana”, która cieszyła się dużą popularnością w środowisku związanym z żeglugą oraz historią rzeki. Członkowie organizacji aktywnie uczestniczyli w obchodach Roku Rzeki Wisły.[/toggle]

[toggle title=”Bank Żywności w Ciechanowie” load=”hide”]

Swoją działalnością wpisują się w ideę społeczeństwa obywatelskiego. Angażują się na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej i ochrony środowiska naturalnego Północnego Mazowsza. Organizacja integruje młodzież zwłaszcza poprzez wolontariat akcyjny i sportowy. W 2012 r. razem z samorządem miasta Ciechanów Bank Żywności zainicjował imprezę promującą wolontariat – Festiwal Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych.[/toggle]

[toggle title=”Kurpiowski Zespół Folklorystyczny „Carniacy” z Czarni (pow. ostrołęcki)” load=”hide”]

Jeden z najstarszych zespołów folklorystycznych na Mazowszu. Istnieje od 1935 r. i działa przy Zespole Szkół w Czarni. W swoim dorobku ma osiem płyt oraz piętnaście filmów dla TVP, w których promuje kulturę regionalną i walory województwa mazowieckiego.[/toggle]

Podczas imprezy wyróżniono także najlepszych mazowieckich wolontariuszy. Pierwsze miejsce zajęli pomagający z  Zespołu Opieki Hospicyjnej im. Św. Józefa przy Caritas Diecezji Radomskiej, drugie – „Dziewczyny ze Strażackiej”– Grupa wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Warszawie, zaś trzecie Wolontariusze Działający przy Sierpeckim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na Życie”.

W tym zacnym gronie znalazły się płockie akcenty. Wśród wyróżnionych pojawiła się bowiem Patrycja Malinowska, niewidoma artystka, znana w Płocku wokalistka, która pomimo niepełnosprawności pomaga innym. Została wolontariuszką dzięki współpracy z Miejskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy.

W trakcie poniedziałkowej gali nadano także tytuł Innowacyjnego Menadżera Kultury. Miano to i nagrodę  w wysokości 5 tys. zł wręczono Marcinowi Jasińskiemu z Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo w Warszawie. Przyznano również zaszczytny medal Pro Masovia Tomaszowi Zaboklickiemu i Markowi Chojnackiemu.

Poniedziałkowe uroczystości zakończył koncert Alicji Węgorzewskiej.