REKLAMA

Środki z ZUS i OFE możecie odziedziczyć

REKLAMA

Jak przypomina rzecznik, środki zgromadzone na subkoncie w ZUS i w OFE to część naszego spadku.

Od 1 kwietnia do 31 lipca ubiegłego roku mogliśmy zdecydować o tym, gdzie trafi część naszej składki emerytalnej – w całości na subkonto w ZUS lub do OFE i na subkonto w ZUS. Czy jednak wiemy, że niezależnie gdzie umiejscowiliśmy nasze składki, środki te podlegają dziedziczeniu?

– Warto pamiętać, że składki na II filar ubezpieczenia emerytalnego są dziedziczone w razie śmierci
ubezpieczonego – informuje Piotr Olewiński, regionalny rzecznik ZUS. – Jeśli osoba zmarła w chwili śmierci była w związku małżeńskim, połowa środków zgromadzonych na jej rachunku w otwartym funduszu emerytalnym i na subkoncie w ZUS-ie należy się małżonkowi – wyjaśnia.

– Druga połowa jest dzielona między osoby uposażone, czyli te wskazane przez ubezpieczonego do dziedziczenia po nim. Jeżeli zmarły nie był w związku małżeńskim albo między małżonkami istniała rozdzielność majątkowa, wówczas wszystkie pieniądze należą się osobom wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku, wchodzą w skład spadku – tłumaczy rzecznik.

Uposażonych wskażemy przy podpisywaniu umowy z OFE lub składając do ZUS-u formularz ZUS-US-
WSZ-01. Możemy wskazać dowolne osoby, a nawet określić ich udziały procentowe przy podziale finansów. W każdej chwili wolno nam również zmienić swoją decyzję, dotyczącą uposażonych.Kiedy uposażeni powinni zgłosić się po środki i jak to zrobić?

Osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na rachunku w OFE i subkoncie w ZUS-ie po
zmarłym ubezpieczonym, powinny wystąpić o wypłatę przysługującej im części do OFE, składając wniosek.
Wówczas ZUS rozpoczyna procedury, dotyczące podziału i wypłaty środków z subkonta. OFE zawiadamia wtedy w ciągu 14 dni ZUS o osobach, którym wypłacił pieniądze oraz o udziale procentowym tych osób w majątku, a ZUS w następnej kolejności dzieli środki z subkonta.

Procedury przebiegają nieco inaczej w przypadku osób, niebędących członkami OFE, dla których prowadzone jest wyłącznie subkonto. Podziału tych środków osobom uprawnionym dokonuje wyłącznie ZUS, dlatego
zainteresowani powinni złożyć w Zakładzie formularz ZUS-US-WSS-01.

Sposób przekazania należnych środków uzależniony jest od osoby, która je dziedziczy. W przypadku
małżonka objętego wspólnością majątkową, zachodzi tzw. wypłata transferowa, która oznacza przelanie
określonej kwoty na jego rachunek w OFE i subkonto w ZUS-ie. Natomiast część należąca się innym
osobom uposażonym jest wypłacana najczęściej przelewami na wskazane rachunki bankowe.

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Przeczytaj

Reklama

REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU