Rozkopali ul. Traugutta i co dalej?

REKLAMA

10 maja rozpoczęła się rozbudowa ulicy im. R. Traugutta. Celem inwestycji  jest m.in. wybudowanie kolektora deszczowego i odwodnienie ulicy. Jak pisze nasz czytelnik, ulicę rozkopano, jednak od jakiegoś czasu nie widać pracujących tam robotników.

Ulica Traugutta to droga lokalna, która zaliczana jest do kategorii dróg gminnych. Prace obejmują odcinek ulicy od skrzyżowania z ulicą Mickiewicza do skrzyżowania z ulicą Kochanowskiego. Prowadzone są odcinkami, w taki sposób, aby umożliwić dojazd mieszkańcom. W pierwszej kolejności dla ruchu został zamknięty odcinek od ul. Kochanowskiego do skrzyżowania. Dojazd do posesji przy ul. Traugutta jest możliwy od ul. Mickiewicza.

PowiązaneTematy

– Zakres inwestycji jest bardzo szeroki i obejmuje szereg robót w infrastrukturze podziemnej i naziemnej: rozbiórkę istniejących nawierzchni i obramowań jezdni, chodników, zjazdów i zatok postojowych, budowę kanalizacji deszczowej w zakresie odwodnienia ulicy oraz odcinków odprowadzających wody opadowe z przyległych posesji, przebudowę oświetlenia ulicznego poprzez wykonanie nowej linii kablowej, słupów z wysięgnikami i oprawami, przebudowę sieci wodociągowej – poinformował Konrad Kozłowski z Urzędu Miasta Płocka.

fot. czytelnik

Po zakończeniu tych prac, ułożona zostanie nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego dla jezdni oraz z kostki betonowej dla chodników, zjazdów i zatok postojowych. Wykonają także tereny zielone, a na zakończenie docelowe oznakowanie poziome i pionowe.

Odpowiedzialny za inwestycję jest Miejski Zarząd Dróg. Prace na ul. Traugutta realizuje Firma Remontowo Budowlana Lipowski z Płocka. Wartość kontraktu to 1.965.540 zł brutto. Gwarancja na wykonane roboty wynosi 72 miesiące.

Konrad Kozłowski zaznaczył, że prace idą zgodnie z planem. Zostało wykonane frezowanie, nawierzchnie asfaltowa oraz betonowa są skute. Obecnie trwają roboty kanalizacyjne.

Część mieszkańców może nie widzieć robotników, dlatego że pracują poza układem drogowym, tuż obok, na terenie spółdzielni. Wykonują tam przyłącza kanalizacji deszczowej. Kiedy skończą się te prace, pracownicy firmy znowu pojawią się na ul. Traugutta.