REKLAMA

PSL chce dać dzieciom iTornistry i zlikwidować smog

REKLAMA

Podczas poniedziałkowej konferencji Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawiono między innymi program wyborczy partii na wybory samorządowe. Politycy pochwalili się programem”iTornister”, zwrócili również uwagę na problem smogu i rozwiali wątpliwości, dotyczące kandydowania w najbliższych wyborach marszałka województwa Adama Struzika.

5 lutego w siedzibie płockiego PSL miała miejsce druga z cyklu konferencja prasowa tej partii. W wydarzeniu uczestniczyli marszałek województwa Adam Struzik, poseł na sejm Piotr Zgorzelski, przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski, Starosta Płocki Mariusz Bieniek, burmistrz Drobina Andrzej Samoraj, wicestarosta Sierpca Wojciech Rychter oraz szef delegatury urzędu marszałkowskiego Tomasz Kominek. Podczas konferencji poruszono między innymi temat programu wyborczego na nadchodzące wybory samorządowe, program iTornister i kwestie zanieczyszczenia powietrza.

PowiązaneTematy

Rzeczpospolita Samorządowa

Piotr Zgorzelski, fot. Wiktor Pleczyński

Politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego podczas konferencji zaprezentowali broszurę programową partii na wybory samorządowe w 2018 roku. Zwrócili uwagę, że poza planem ogólnopolskim, chcą stworzyć spersonalizowane plany dla poszczególnych powiatów i miast, w których mają znaleźć się konkretne propozycje dla tych podmiotów. W propozycji ogólnopolskiej PSL zapowiedział między innymi:

  • forsowanie decentralizacji państwa: oddanie przez urzędy wojewódzkie wszystkich kompetencji (z wyjątkiem tych związanych z bezpieczeństwem) samorządowi wojewódzkiemu, senat przekształcony w izbę samorządową, wzmocniona rola sołtysów, rad sołeckich i osiedlowych, a powiaty wpisane do konstytucji.
  • wsparcie rodzin: darmowa komunikacja dla dzieci, bezpłatne żłobki, skrócenie o godzinę czasu pracy rodzicom dzieci do 10. roku życia, prawnie zagwarantowane 24 miesiące pracy na pół etatu po zakończeniu urlopu rodzicielskiego i wsparcie dodatkowym tysiącem złotych miesięcznie, zwolnienie rodziców z opłat parkingowych.
  • praca dla młodych: program ma zagwarantować dwuletnie umowy o pracę dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, zawodowych i wyższych, którzy nie ukończyli 30 lat. Praca odbywałaby się u samodzielnie wybranych pracodawców, którzy zgodziliby się ich przyjąć.

Tablety dla uczniów i nauczycieli

W Drobinie już uruchomiono program „iTornister”. Burmistrz Andrzej Samoraj szczegółowo opisał sztandarową propozycję Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ideą programu jest wyposażenie uczniów i nauczycieli w tablety, na których znajdowałby się zestaw materiałów, zastępujących ciężkie podręczniki. Dodatkowo urządzenia miałyby stały dostęp do internetu, dzięki sieci komórkowej i wi-fi w budynku szkoły, co pozwoliłoby na stały kontakt z uczniów z nauczycielami i ułatwiło robienie ćwiczeń.

Podczas konferencji zaprezentowano film obrazujący założenia projektu.

Na froncie walki o czyste powietrze

Podczas konferencji poruszono również temat smogu – PSL w tym aspekcie jest ostatnio wyjątkowo aktywne. Partia proponuje dofinansowanie wymiany starych pieców i ogrzewania, wprowadzenie norm dla pieców i wyeliminowanie przestarzałych i nieekologicznych urządzeń.

– O ile od palenia papierosów można się odzwyczaić, o tyle od oddychania raczej nie można – komentował sprawę smogu poseł Piotr Zgorzelski.

Ponadto, PSL chce budować wieże antysmogowe, które oczyszczałyby powietrze, rozdawać maski antysmogowe i rozbudować sieć stacji pomiarowych zanieczyszczenia powietrza.

O smogu w szpitalu wojewódzkimfot. Wiktor Pleczyński

Ludowcy zwrócili również uwagę na problem, mający dotykać bezpośrednio Płock i okolice. Zdaniem polityków, PKN ORLEN powinien zbadać wpływ pracy rafinerii na okolicznych mieszkańców, określić obszar tego wpływu i otoczyć ludzi zamieszkałych na tym terenie opieką zdrowotną podobną do tej, jaką mają pracownicy firmy. Ponadto, marszałek Adam Struzik zaznaczył, że problem ma dwojaki charakter. Z jednej strony mowa o normach szkodliwych substancji w powietrzu, a z drugiej o fetorach dolatujących z zakładu i to ta druga kwestia w szczególności powinna być przez zakład dokładnie zbadana. Zdaniem marszałka, PKN ORLEN powinien zainwestować w technologie, niwelujące przykre zapachy emitowane z kominów rafinerii.

Wszyscy za utrzymaniem funduszy na politykę spójności

Marszałek Adam Struzik, opisując starania Polski i województwa mazowieckiego o fundusze unijne podkreślił, że środowiska samorządowe z całej Unii Europejskiej nie chcą się zgodzić na żadne cięcia funduszy na politykę spójności i będą o utrzymanie tych środków zabiegać.

– W ubiegły czwartek, wspólnie z pięcioma województwami: warmińsko-mazurskim, lubelskim, podlaskim, podkarpackim i świętokrzyskim, podpisałem w Brukseli sojusz na rzecz polityki spójności – opowiadał marszałek Adam Struzik, omawiając inicjatywę formowaną przez przedstawicieli samorządów krajów UE.

W sytuacji wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, będzie trzeba także uzupełnić lukę w budżecie wspólnoty po niej pozostałej. Polityk powiedział, że jest zadowolony, iż rząd prowadzi działania, które mają na celu utrzymanie środków na politykę spójności na tym samym poziomie i uzupełnienie omawianej luki.

Współpraca samorządów

Adam Struzik, fot. Wiktor Pleczyński

W momencie wejścia w życie podziału statystycznego Mazowsza na dwie jednostki, jest możliwość, aby dla obydwu tych części stworzyć spersonalizowane i właściwe dla nich programy pomocy. Marszałek Adam Struzik powiedział, że zabiega o włączenie obszaru „Mazowsza regionalnego” do programu operacyjnego „Polska Wschodnia”, co pozwoliłoby na uzyskanie dodatkowych środków. Zdaniem polityka, takie rozwiązanie jest realne ze względu na odłączenie obszaru stołecznego, który zawyżał poziom bogactwa regionu. PSL chce przeprowadzić w województwie inwestycje z zakresu:

  • transportu drogowego,
  • transportu publicznego,
  • walki z wykluczeniem cyfrowym,
  • wsparcia produkcji i przetwórstwa zdrowej żywności,
  • gospodarki niskoemisyjnej.

Partia chce przedstawić dla każdego powiatu konkretne propozycje rozwojowe, mające na celu likwidację głównych problemów, z jakimi się borykają.

Starosta sierpecki Wojciech Rychter zwrócił uwagę, że przykładem dobrej współpracy samorządowej jest porozumienie między powiatem sierpeckim a gminami, z których się składa. W ramach wspomnianego porozumienia, realizowane są inwestycje drogowe w formacie 50/50, gdzie połowa środków na inwestycję pochodzi z gminy, a połowa z powiatu.

Emerytura nie dla marszałka województwa

Marszałek Województwa Adam Struzik zapytany o to, czy będzie kandydował stwierdził, że jest do tego zobligowany przez swoich wyborców.

– Ja nie mam wyjścia, muszę kandydować. Jak państwo wiedzą, w ostatnich wyborach społeczeństwo mnie obdarzyło poparciem 87.573 głosów […] więc nie mam wyjścia i muszę się poddać weryfikacji. […] Ja kiedyś już miałem eksperyment, w 2007 roku startowałem do sejmu. Zdobyłem, jak państwo wiedzą, mandat, nie objąłem tego mandatu, nie żałuje tego w ogóle. […] Trzykrotnie startowałem na funkcję prezydenta Płocka, ale zawsze społeczeństwo, różnicując wyraźnie głosy trzy do jednego czy cztery do jednego, wskazywało mi moją drogę i będę się trzymał wskazówek wyborców. […] Chcę zapewnić wszystkich moich wyborców, że ich nie zawiodę i będę startował – podsumował marszałek Struzik.