REKLAMA

O smogu w szpitalu wojewódzkim

REKLAMA

W piątek w szpitalu wojewódzkim w Płocku odbyła się konferencja  na temat uchwały antysmogowej, zorganizowana przez władze województwa. Zaproszono przedstawicieli samorządów lokalnych z całego subregionu płockiego.

2 lutego od godziny 10 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Marcina Kacprzaka odbyła się konferencja władz województwa, w której przedstawiono koncepcje walki ze smogiem w regionie.

PowiązaneTematy

fot. Wiktor Pleczyński

Uchwała antysmogowa

Przyjęta przez sejmik województwa uchwała reguluje zarówno kwestie rodzaju pieców, jakimi będzie można ogrzewać domy, jak i paliwa, jakie ma być do tego wykorzystywane. Podczas konferencji przedstawiono koncepcję współpracy władz województwa z samorządami lokalnymi w walce z zanieczyszczeniem powietrza oraz możliwe sposoby finansowania całego przedsięwzięcia.

– Kwestia czystego powietrza to jest kwestia życia i kwestia zdrowia – rozpoczął marszałek województwa Adam Struzik.

Adam Struzik, fot. Wiktor Pleczyński

Marszałek zaznaczył, że wybór szpitala na lokalizację konferencji był nieprzypadkowy, gdyż to tam trafiają tysiące ludzi, których zdrowie doznało uszczerbku, między innymi z powodu smogu.

W konferencji wzięli również udział: dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Marcin Wajda oraz dyrektor delegatury urzędu marszałkowskiego w Płocku Tomasz Kominek.

W wyniku uchwały, wyłączone z użytkowania mają zostać kotły starszych generacji oraz paliwa niskiej jakości. Co istotne, do takich zmian doszłoby prędzej czy później, gdyż takie same kryteria mają wejść w życie w prawie Unii Europejskiej.

Tomasz Kominek, fot. Wiktor Pleczyński

Urząd Marszałkowski wyliczył, że zła jakość powietrza w województwie generuje koszty na poziomie 36,5 miliarda złotych rocznie. Pod uwagę wzięto koszty ponoszone z tytułu chorób i absencji w miejscu pracy, na podstawie danych światowej organizacji zdrowia. Natomiast koszt wymiany wszystkich pieców niespełniających właściwych standardów oszacowano na 11 miliardów złotych w ciągu 10 lat.

Oczyszczenie powietrza w Płocku

Dyrektor Tomasz Kominek powiedział, że w Płocku w tym roku zaczną powstawać stacje rowerów miejskich – na początek 20, a docelowo 50. Poza tym, w ramach działań mających na celu poprawę jakości powietrza, w zeszłym roku dofinansowano wymianę 50 pieców grzewczych.

Jednocześnie wzięto pod uwagę konieczność prowadzenia dalszych nasadzeń zieleni na obszarze miasta i obliczono, że w celu skutecznego przeprowadzenia tego procesu, niezbędne będą środki finansowe na poziomie 150 milionów złotych. W kwestii zazielenienia miasta za istotny należy również uznać wprowadzony program „Drzewa Młodych Płocczan”.

Posadzili pierwsze „Drzewa Młodych Płocczan”

fot. Wiktor Pleczyński

Dyrektor Kominek przypomniał również o potrzebie gazyfikacji części miasta, leżącej na zachodnim brzegu Wisły i zadbania, by miasto wspomagało mieszkańców w tym zakresie. Na koniec dyrektor zwrócił uwagę na realizowany projekt mini tężni, który ma wpłynąć pozytywnie na jakość powietrza. Pierwsza tężnia ma powstać na osiedlu Winiary. Tomasz Kominek zaznaczył, że docelowo mają powstać cztery tężnie na skrajnych osiedlach miasta.

Co ma Japonia do smogu w województwie mazowieckim i zdrowia jego mieszkańców?

fot. Wiktor Pleczyński

Głos zabrali także przedstawiciele organizacji pozarządowej, fundacji Palmyrium. Zwrócili oni uwagę na aspekt zdrowotny wystawienia na niekorzystne działanie smogu.

Fundacja przeprowadzi we współpracy z Urzędem Wojewódzkim kilkadziesiąt wydarzeń skupionych na poszczególnych grupach ryzyka, dzieciach, młodzieży i osobach starszych. Cała akcja ma wspierać realizację uchwały antysmogowej. Fundacja chce między innymi, aby w przedszkolach brano pod uwagę stan zanieczyszczenia powietrza, podczas planowania aktywności na świeżym powietrzu. W razie potrzeby, gdy poziom smogu w powietrzu byłby znaczny, dzieci nie będą wychodziły na dwór. Dodatkowo, dzieci miałyby dostać maseczki antysmogowe.

– W Japonii powietrze bywa czasem lepszej jakości niż w Polsce, a tam każdy Japończyk czy wychodzi na krótszy spacer, czy wychodzi na dłuższy spacer, zawsze zabiera ze sobą maseczkę – opowiada przedstawicielka fundacji.

Pomoc Unii Europejskiej w walce ze smogiem

Marcin Wajda, fot. Wiktor Pleczyński

Dyrektor Marcin Wajda szczegółowo opisał sposoby pozyskania środków na wymianę starych kotłów i podłączenie do sieci ciepłowniczej. Najbliższy konkurs na termomodernizację ma odbyć się w marcu, a kolejny w październiku.

Środki, jakie będą w każdym z nich do rozdzielenia, to minimum 3 miliony euro, co daje łącznie 6 milionów euro wsparcia. Pieniądze te będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Najważniejszym kryterium przy kwalifikowaniu do konkursu ma być efektywność energetyczna budynku. Najwyższe możliwe dofinansowanie wyniesie 89%, z czego 80% ze środków unijnych, a 9% ze środków publicznych. Pozostałe 11% może być dofinansowane przez konkretną gminę, która zdobędzie dofinansowanie, jeśli będzie widziała taką potrzebę.

Głosy mieszkańców Płocka i samorządowców z regionu

fot. Wiktor Pleczyński

Na etapie dyskusji najpierw głos zabrał jeden z mieszkańców Płocka. Zwrócił on uwagę na potrzebę edukacji obywateli w kwestii szkodliwości dla zdrowia palenia odpadami. Mężczyzna przyznał, że sam z powodu smogu ma problemy zdrowotne.

Płocczanin podkreślił, że bardzo interesuje się tematem zwalczania smogu i ze smutkiem patrzy na brak działań ze strony władz miasta w tym temacie. Zdaniem mężczyzny, również istotne w kwestii zwalczania zanieczyszczenia powietrza jest zredukowanie importu starych samochodów z krajów zachodnich. Na koniec poruszył temat elektrofiltru, redukującego ilość zanieczyszczeń wydobywających się z kominów domków jednorodzinnych wyposażonych w piece opalane węglem.

Podczas konferencji można było obejrzeć takie urządzenie i dowiedzieć się więcej o sposobie jego funkcjonowania oraz kosztach z tym związanych. Do obejrzenia były również dające do myślenia słoiczki z czarnym proszkiem wyciągniętym z powietrza przez taki filtr.

Dyrektor Marcin Wajda odniósł się do wywołanego w dyskusji problemu mieszkańców ze startowaniem w konkursach na dofinansowanie wymiany pieców. Przyznał, że kryterium efektywności energetycznej budynku może odstraszać i cały proces udziału w konkursie wymaga odpowiedniej ilości procedur.

– Trzeba znaleźć złoty środek. Jako podatnik nie chciałbym, żeby pieniądze publiczne były za łatwe, ale nie mogą być też nadmiernie trudne, musimy znaleźć ten wspólny punkt – odpowiadał dyrektor Marcin Wajda.

fot. Wiktor Pleczyński

W dyskusji głos zabrała również radna wojewódzka Ewa Szymańska, która stwierdziła, że najlepszym sposobem na przekonanie ludzi do wymiany starych pieców na nowe byłoby zadziałanie podobne do obecnie wprowadzonej opłaty za reklamówki foliowe. W momencie, gdy ludzie odczuli koszty związane z kupowaniem torebek foliowych, uświadomili sobie, że lepiej jest korzystać z bardziej ekologicznych toreb wielokrotnego użytku.

Jednocześnie radna poddała pod wątpliwość potrzebę edukowania osób starszych i najmłodszych dzieci, gdyż te grupy już są dostatecznie wyedukowane.

Czym palą płocczanie w piecach?