REKLAMA

Oszuści podszywają się pod pracowników Grupy ENERGA

REKLAMA

Do Grupy ENERGA napływają informacje o nieuczciwych akwizytorach, którzy przekonują o konieczności podpisywania umów, które pozwolą na skorzystanie z obniżek, zatwierdzonych od 1 lipca. Firma stanowczo podkreśla, że korzystanie z nowych cen zatwierdzonych przez Prezesa URE nie wymaga podpisania nowej umowy, a grupa nie prowadzi w domach klientów żadnej akcji podpisywania lub aneksowania umów.

Akwizytorzy, którzy przekonują, że obniżenie cen energii zatwierdzone w taryfach od 1 lipca, jest możliwe jedynie po zawarciu nowej umowy, pojawili się już m.in. w Gdyni, Olsztynie, Kaliszu, Toruniu, Koninie czy Włocławku. Niektóre z tych osób podszywają się pod pracowników Grupy ENERGA, a do firmy codziennie zgłaszają się dziesiątki klientów, by upewnić się czy ENERGA prowadzi taką akcję.

PowiązaneTematy

– W związku z tymi sygnałami informujemy, że pracownicy Grupy ENERGA nigdy nie odwiedzają klientów w celu podpisania umowy w domach, ani nie proponują podpisania umowy od ręki – mówi Beata Ostrowska z Grupy ENERGA. – Wprowadzona 1 lipca zmiana taryf, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, nie pociąga za sobą konieczności podpisania nowej bądź aneksowania dotychczasowej umowy. Klienci Grupy ENERGA korzystają z obniżonych cen w ramach umowy ramowej – wyjaśnia.

Firma doradza również dokładne czytanie umów przed podpisaniem. – Szanując prawo klientów do zawierania umów zgodnie z ich wolą zalecamy, by dokładnie wczytywali się w zapisy przedstawianych do podpisu umów – zachęca Beata Ostrowska. – Ważne jest sprawdzenie, z jaką firmą będzie podpisywana umowa, a także zapisów o dodatkowych kosztach i o cenie końcowej. Najlepiej jest zostawić dokument do spokojnego przejrzenia i umówić się na podpis w późniejszym terminie. Zdarza się bowiem, że niektóre umowy zawierają zapisy o dodatkowych płatnych usługach (np. ubezpieczenie zdrowotne, wysokie opłaty abonamentowe, opłaty za przypomnienie o płatności itp.), Nie należy tez udostępniać faktur i innych dokumentów osobom trzecim – przypomina.

Działania nieuczciwych akwizytorów nasiliły się ostatnio w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa URE nowych taryf sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej. Zgodnie z prawem, taką umowę podpisaną poza placówką danego sprzedawcy (w domu lub w innym miejscu) można rozwiązać bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów w ciągu 10 dni. Dla klientów, którzy podejrzewają, że nieświadomie zawarli umowę ze sprzedawcą innym niż ENERGA, mają wątpliwości co do zapisów przedstawionych dokumentów lub chcą się dowiedzieć więcej o zasadach zmiany sprzedawcy, firma uruchomiła specjalny numer: 555 555 577.

Klienci mogą też korzystać z konsultacji w instytucjach niezależnych, takich jak miejski lub powiatowy Rzecznik Konsumentów (lista adresowa Rzeczników znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl) lub Rzecznik Odbiorców Paliw i Energii działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.