Ostrzeżenie dla Mazowsza – przekroczone normy jakości powietrza

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało dzisiaj ostrzeżenie, dotyczące ryzyka przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji szkodliwych w powietrzu. – W 2016 r. mogą zostać przekroczone normy jakości powietrza dla benzo(a)pirenu na obszarze całego województwa, a pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz dwutlenku azotu, w niektórych miastach i gminach – ostrzega wojewoda mazowiecki.

źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Na Mazowszu obowiązuje ALERT I poziomu, co oznacza, że osoby z grupy wrażliwej czy osoby uprawiające sport na zewnątrz muszą brać pod uwagę ryzyko wystąpienia dni, w których należy unikać wychodzenia na zewnątrz. Pogorszenie jakości powietrza prognozowane jest w okresie zimowym, ale możliwe jest też wczesną wiosną i późną jesienią.

W aktualnej klasyfikacji, obowiązują cztery poziomy alertów, które wydawane są w zależności od poziomu zanieczyszczenia:

  • ALERT POZIOM I – ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu,
  • ALERT POZIOM II – przekroczenie poziomu dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu,
  • ALERT POZIOM III – ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego substancji w powietrzu,
  • ALERT POZIOM IV – przekroczenie poziomu alarmowego substancji w powietrzu (po przekroczeniu poziomu alarmowego, w wyniku krótkotrwałego narażenia mogą wystąpić od razu negatywne skutki zdrowotne).
źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Jak informuje mazowiecki urząd wojewódzki, w 2016 roku na Mazowszu prognozowane jest przekroczenie ALERTÓW I i II poziomu.

Co robić, jeśli wystąpią przekroczenia norm? Szczególną ostrożność powinny zachować wówczas kobiety w ciąży, a także dzieci, seniorzy, alergicy oraz osoby z chorobami układu krążenia – warto ograniczyć czas spędzany na powietrzu.

Na bieżąco informacje dotyczące jakości powietrza są publikowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, który zajmuje się pomiarem poziomów zanieczyszczeń występujących w powietrzu. Wyniki pomiarów ze stacji automatycznych można śledzić na stronie sojp.wios.warszawa.pl. Ostatnie pomiary pokazały na przykład, że 2 lutego nastąpił nagły wzrost pyłów zawieszonych PM 2,5 oraz PM 10, a także benzenu.

Przypomnijmy, że pył zawieszony PM10 i PM2,5 może powodować: kaszel, trudności z oddychaniem i zadyszkę, zwłaszcza w trakcie wysiłku fizycznego. Część pyłów może przenikać do krwiobiegu, a dłuższe narażenie na wysokie stężenia pyłu może mieć istotny wpływ na przebieg chorób serca (nadciśnienie, zawał) lub nawet zwiększyć ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe, szczególnie płuc. Na pewno pyły te przyczyniają się również do zwiększenia zagrożenia infekcjami układu oddechowego, występowania zaostrzeń objawów chorób alergicznych.

Benzo(a)piren natomiast jest to substancja rakotwórcza i toksyczna, na dodatek mutagenna. Działa na rozrodczość i jest bardzo niebezpieczna dla środowiska. Może powodować dziedziczne wady genetyczne, upośledzać płodność, a także działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji