Orlen i PKP nie dopłacą do wiaduktu

REKLAMA

– Proszę o informację czy PKP oraz Orlen partycypują w budowie wiaduktu na Piłsudskiego. Jeśli nie, to czy miasto podjęło jakieś działania w tym kierunku? – pytał radny Dariusz Skubiszewski w interpelacji. Odpowiedź już znamy: Orlen i PKP nie mają zamiaru dofinansować tej inwestycji.

Budowa wiaduktu na Piłsudskiego już trwa, pomimo wielu głosów mówiących o tym, że jest to prezent właściwie wyłącznie dla PKN Orlen. To właśnie koncern, a dokładniej mówiąc cysterny z paliwem są przyczyną większości korków, spowodowanych zamknięciem przejazdu kolejowego. Koleje Mazowieckie, przewożące płocczan korzystają z torów w niewielkim stopniu, mają też nieporównywalnie krótsze wagony. Dlatego naturalnym wydawało się, że inwestycja powinna być dofinansowana przez firmę, która korzysta z przejazdu torami najczęściej.

PowiązaneTematy

Jednak odpowiedź zastępcy prezydenta Cezarego Lewandowskiego nie pozostawia złudzeń. – Odpowiadając na interpelację Pana Radnego, dotyczącą budowy bezkolizyjnego skrzyżowania ulicy z linią kolejową w miejscu istniejącego przejazdu kolejowego w ciągu odcinka istniejącej al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płocku (…) informuję, iż zarówno PKP Polskie Linie Kolejowe SA, jak i PKN Orlen SA, nie partycypują w kosztach realizacji przedmiotowego zadania – pisze wiceprezydent.

(…)informuję, iż zarówno PKP Polskie Linie Kolejowe SA, jak i PKN Orlen SA, nie partycypują w kosztach realizacji przedmiotowego zadania – Cezary Lewandowski, wiceprezydent Płocka

Doskonale wpisuje się to w powszechną opinię płocczan na temat zbyt małego zaangażowania się koncernu w życie miasta, przy jednoczesnym stwarzaniu ogromnego zagrożenia.

Wiadukt nad Piłsudskiego to inwestycja, która pochłonie prawie 28 milionów złotych. Ratusz zapewnia jednak, że będzie zabiegać o dofinansowanie unijne, które może sięgnąć nawet 80 procent kosztów. – Jednocześnie Gmina Miasto Płock planuje pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania na realizację przedmiotowej inwestycji – zapewnia Cezary Lewandowski.