Od poniedziałku remonty Lachmana i Banacha

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Od poniedziałku 6 sierpnia rozpocznie się remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicach W. Lachmana i S. Banacha na osiedlu Międzytorze. Zostanie także przygotowana nawierzchnia pod budowę drugiej wagi preselekcyjnego ważenia pojazdów, która za kilka tygodni zacznie działać na Trasie Księdza J. Popiełuszki na pasie w kierunku do centrum Płocka.

Prace przygotowawcze, związane z demontażem i montażem nowych krawężników rozpoczną się na Międzytorzu już w poniedziałek 6 sierpnia. Od piątku 10 sierpnia zacznie natomiast obowiązywać czasowa organizacja ruchu i rozpoczną się właściwe prace, związane z odnawianiem nawierzchni jezdni. Mimo, że prace będą w znacznym zakresie prowadzone “połówkowo” należy liczyć się ze znacznymi utrudnieniami w ruchu (objazdy, czasowe wyłączenia z ruchu, ruch jednokierunkowy) oraz z parkowaniem pojazdów na parkingach i miejscach postojowych w obrębie remontowanych ulic.

Na ulicy Lachmana zostanie wykonana odnowa nawierzchni jezdni całej ulicy (970 metrów bieżących, ponad 8300 m2 powierzchni) na odcinku od ul. Chopina do ul. Banacha oraz odcinek wokół bloków mieszkalnych. Na ulicy Banacha remont nawierzchni także obejmie całą jezdnię – ponad 300 mb (blisko 3500m2 powierzchni). Na obu ulicach zostanie zbudowane ponad 400 m2 nowych chodników, a prawie 1400m2 zniszczonych chodników zostanie wyremontowanych.

Jak zapewnia wykonawca prac – firma PRD Płock, w porozumieniu z MSM na bieżąco będzie informować mieszkańców osiedla Międzytorze o terminach robót na poszczególnych odcinakach i związanych z tym utrudnianiach komunikacyjnych oraz o konieczności usunięcia samochodów, umieszczając na klatkach bloków stosowne ogłoszenia. Zakończenie prac na osiedlu Międzytorze jest planowane przez wykonawcę na początku września.

W przypadku nawierzchni na Trasie ks. J. Popiełuszki, gdzie zostanie zamontowana waga do preselekcyjnego ważenia pojazdów, wykonawca zaplanował prace na 13-14 sierpnia. W tym czasie należy liczyć się ze znacznymi utrudnieniami w ruchu. Zakres robót obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej (1 350 m2), skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową, ułożenie nawierzchni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o podwyższonej odporności na koleinowanie o kategorii ruchu KR5 o grubości 5 cm po zagęszczeniu. Druga waga preselekcyjnego ważenia pojazdów będzie funkcjonować na pasie wjazdowym do centrum Płocka między rondem 19pp Odsieczy Lwowa a Mostem Solidarności, kontrolując parametry pojazdów (dopuszczalną masę całkowitą, naciski na wszystkie osie, prędkość) poruszających się drogą krajową 60 i 62.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji