REKLAMA

O Wiśle na Wiśle

REKLAMA

Przedstawiciele PKN Orlen, wspólnie z przedstawicielami samorządów z powiatu płockiego, popłynęli w rejs po Wiśle z Płocka do Włocławka, aby wziąć udział w konferencji pt. „Wisła – nasze wspólne dobro”.

Jak informuje biuro prasowe koncernu, reprezentanci PKN Orlen opowiedzieli uczestnikom spotkania o działaniach prośrodowiskowych płockiej firmy, ze szczególnym uwzględnieniem jej aktywności na rzecz odbudowy ekosystemu królowej polskich rzek, ale także o projektach CSR, których beneficjentami jest społeczność lokalna spółki.

PowiązaneTematy

– Stałym elementem strategii rozwoju koncernu jest troska o środowisko, zakładająca ochronę zasobów naturalnych. Ze względu na specyfikę produkcji petrochemicznej, która wymaga korzystania z dużej ilości wody, jednym z priorytetów PKN Orlen w obszarze ochrony środowiska są działania, zmierzające do minimalizowania jego wpływu na najdłuższą polską rzekę. I to właśnie im poświęcona była konferencja pt. „Wisła – nasze wspólne dobro”, którą spółka zorganizowała, chcąc tym samym włączyć się w tegoroczne obchody Roku Wisły – informuje PKN Orlen.

Do udziału w wydarzeniu spółka zaprosiła burmistrzów, wójtów, dyrektorów oraz kierowników komórek zajmujących się ochroną środowiska, a także członków ochotniczych straży pożarnych z powiatu płockiego.

Arkadiusz Kamiński, Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKN Orlen, zaprezentował uczestnikom spotkania strategię koncernu w zakresie prowadzenia polityki środowiskowej oraz efekty inwestycji środowiskowych w Grupie ORLEN, podkreślając m.in., że od lat 80. płocka rafineria nie tylko zmniejszyła ilość pobieranej wody z prawie 50 mln m3 do 22 mln m3 w roku 2014, ale również zdecydowanie zredukowała zrzut ścieków – z 40 mln m3 do 14 mln m3. Spadek ilości ścieków został osiągnięty przy jednoczesnym wzroście przerobu ropy z około 8 do ponad 16 mln ton.

fot. PKN ORLEN

Jak informuje koncern, spółka realizuje swoje cele biznesowe zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmuje szereg innowacyjnych działań w obszarze ochrony środowiska, jak np. budowa instalacji bioreaktora strużkowego w Płocku, który jest zasilany osadem czynnym. Spółka testuje go, mając nadzieję, że przyczyni się on do redukcji substancji złowonnych, powstających podczas procesu mechanicznego oczyszczania ścieków.

Jak podkreśla biuro prasowe koncernu, PKN Orlen poszukuje również nieustannie sposobów poprawy jakości życia społeczności lokalnej, której jest częścią. Projektom sponsoringowym, skierowanym do płocczan oraz mieszkańców tego powiatu, poświęcone było wystąpienie Wioletty Kulpy, delegata Prezesa Zarządu PKN ORLEN ds. Społeczności Lokalnej.fot. PKN ORLEN

Wioletta Kulpa podsumowała inicjatywy prowadzone pod wspólną nazwą „ORLEN dla Płocka”, które obejmują m.in. działania na rzecz zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego, wolnego od nałogów i radosnego dzieciństwa, akcje prozdrowotne, edukacyjne, a także rozwijające wszelkiego rodzaju talenty. Prelegentka podkreśliła, że PKN Orlen – w przypadku przedsięwzięć o zasięgu lokalnym – działa dwutorowo. Z jednej strony sam jest ich inicjatorem i sponsorem, z drugiej zaś angażuje się poprzez finansowanie projektów przedstawianych przez organizacje pozarządowe, bądź Urząd Miasta Płocka.

Ponadto, działania o charakterze dobroczynnym realizuje za pośrednictwem Fundacji ORLEN Dar Serca. Prezes jej Zarządu, Iwona Tandecka, która również uczestniczyła w konferencji „Wisła – nasze wspólne dobro”, podsumowała działalność fundacji korporacyjnej płockiej spółki, kładąc szczególny nacisk na projekty służące wsparciu społeczności lokalnej oraz zachęcając przedstawicieli samorządów do ubiegania się o dofinansowanie ze środków Fundacji.

Na zakończenie części merytorycznej spotkania głos zabrał Piotr Sieradzki, Komendant Zakładowej Straży Pożarnej Orlen, który przedstawił działania ZSP, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego zarówno spółce, a także – we współpracy z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej – społeczności lokalnej.

fot. PKN ORLEN

Po dopłynięciu do Włocławka, uczestnicy konferencji udali się do włocławskiej spółki Grupy ORLEN, produkującej m.in. nawozy azotowe oraz polichlorek winylu. Jacek Podgórski, Prezes Zarządu ANWIL S.A. witając przedstawicieli samorządów w ANWILU, podkreślił zaangażowanie firmy w przedsięwzięcia, wspierające ochronę środowiska naturalnego, w tym dbałość o jakość wód w kujawsko-pomorskim, m.in. na przykładzie akcji „Pan Karp zarybia Wisłę”, której celem jest podniesienie świadomości dzieci w wieku od 6 do 13 lat odnośnie znaczenia ryb dla ekosystemu oraz popularyzacja ichtiologii. Od 2015 r., dzięki temu przedsięwzięciu, do Wisły trafiły 23 tysiące ryb.

W ANWILU przedstawiciele samorządów mieli okazję obejrzeć nowoczesną, ekologiczną suszarnię osadów z biologicznego oczyszczania ścieków, o której wspominał w swoim wystąpieniu Dyrektor Arkadiusz Kamiński. Drugą instalacją odwiedzoną przez uczestników konferencji była centralna sterownia w obszarze produkcji nawozów, których spółka jest drugim producentem w kraju oraz dziesiątym w Europie.