Nowy wiceprezydent

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Wczoraj prezydent Andrzej Nowakowski powołał na stanowisko zastępcy prezydenta ds. komunalnych Krzysztofa Izmajłowicza. Zastąpił on dotychczasowego wiceprezydenta – Krzysztofa Buczkowskiego. Nowy zastępca zajmie się przede wszystkim wdrożeniem nowych przepisów, dotyczących gospodarowania odpadami na terenie gmin, które wejdą w życie w 2013 roku.

Podczas wczorajszego spotkania prezydent Andrzej Nowakowski podziękował swojemu dotychczasowemu zastępcy. – To dla mnie niełatwa decyzja. Chciałbym podziękować za 2 lata dobrej współpracy mojemu zastępcy. W tym czasie jego praca nie zawsze była efektowna, ale za to efektywna, rzetelna i transparentna – powiedział Andrzej Nowakowski.

Obecny na konferencji K. Buczkowski podziękował za dotychczasową współpracę i życzył powodzenia swojemu następcy. Przedstawił także najważniejsze osiągnięcia pionu komunalnego. Wśród nich zwrócił uwagę m. in. na opracowanie punktowego systemu przyznawania mieszkań komunalnych i zmiany w układzie komunikacyjnym transportu publicznego miasta.

Prezydent Andrzej Nowakowski w obecności dziennikarzy podpisał dwa zarządzenia. Pierwsze, w którym odwołał K. Buczkowskiego i drugie, powołujące nowego zastępcę ds. komunalnych – Krzysztofa Izmajłowicza.

Krzysztof Izmajłowicz – 40 lat, bezpartyjny, absolwent Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Wydziału Zarządzania Przedsiębiorstwem. Ekonomista. Pracownik Urzędu Kontroli Skarbowej w Płocku i w Warszawie, przez prawie dwa lata pracownik Urzędu Miasta Płocka Oddziału Przekształceń Własnościowych i Nadzoru Właścicielskiego, od 2002r. Prezes Spółki SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
Ukończył MBA z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, posiada wieloletnie doświadczenie w Radach Nadzorczych. Był między innymi członkiem Rady Nadzorczej Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych, Spółki RYNEX Sp. z o.o., obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Wisły Płock. Był również uczestnikiem licznych kursów z zakresu ochrony środowiska, zamówień publicznych, rachunkowości zarządczej, strategicznego zarządzania personelem, technik negocjacji i komunikacji wewnętrznej. Obecnie w przestrzeni pozazawodowej jest członkiem Zarządu Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miasta z/s w Zielonej Górze, organizacji która skupia ok. 70% firm pracujących w branży związanej z ochroną środowiska w Polsce. Wiceprezesem Izby Gospodarczej Regionu Płockiego, w skład której wchodzą różne wielkościowo i branżowo firmy prowadzące działalność na terenie regionu płockiego.
Współzałożyciel i członek Polskiej Izby Gospodarki Odpadami z siedzibą w Warszawie. Współzałożyciel i wieloletni członek zarządu Stowarzyszenia MUKS Volley Płock, stowarzyszenia propagującego rozwój żeńskiej siatkówki w Płocku. W pracy ceni profesjonalizm, zaangażowanie i pracę w zespole.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji