REKLAMA

Niebieska Linia będzie funkcjonowała całą dobę

REKLAMA

„Niebieska linia”, czyli Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, uruchamia całodobowy numer.

Od 1 stycznia br. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” poszerza swoją działalność. Teraz Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę, a aktualny numer to 800 120 002. Z placówką można kontaktować się również e-mailowo: niebieskalinia@niebieskalinia.info.

PowiązaneTematy

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” to placówka kierowana przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

niebieska-liniaPomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Osoby, doznające przemocy i świadkom przemocy w rodzinie uzyskają tam pomoc psychologiczną i prawną. Specjaliści, pracujący w pogotowiu nie tylko dadzą poradę i otuchę, zgłaszającym, ale podejmą również działania w ramach doraźnej pomocy. Co to znaczy? Nawiążą kontakt z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliższej.