Jest odór, będzie odór

REKLAMA

Radny Jacek Jasion poruszył ostatnio temat nieprzyjemnego zapachu, unoszącego się z zakładu produkcyjnego przy ulicy Bielskiej. Czy okoliczni mieszkańcy będą mogli odetchnąć w końcu pełną piersią? 

– Wnoszę o zlecenie stosownym służbom i instytucjom miejskim oraz państwowym zbadania problemu nieprzyjemnego zapachu, bardzo uciążliwego od lat dla okolicznych mieszkańców, pochodzącego z terenu należącego do KZD „EXDROB” SA w Kutnie, znajdującego się przy ulicy Bielskiej 57 w Płocku – czytamy w interpelacji radnego Jacka Jasiona. – Mieszkańcy pobliskich osiedli borykają się z tym problemem od wielu lat, w związku z powyższym proszę o pilne zajęcie się powyższą sprawą – dodał.

PowiązaneTematy

Na interpelację odpowiedział zastępca prezydenta ds. komunalnych, Dariusz Ciarkowski. – Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pozostaje od wielu lat w ścisłej współpracy z Zakładem Produkcyjnym w Płocku, należącym do Kutnowskich Zakładów Drobiarskich „EXDROB” S.A., w szczególności w kwestii zmniejszenia uciążliwości odorowej z instalacji, będącej przedmiotem pozwolenia zintegrowanego, wydanego przez Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14.11.2006 roku – napisał.

Zakłady przy Bielskiej są zobowiązane do maksymalnego ograniczenia składowania sprasowanych osadów na swoim terenie. Czas składowania nie może być dłuższy niż 3 miesiące. Ponadto, zakład musi na bieżąco neutralizować nieprzyjemne zapachy ze ścieków oraz z pomieszczeń oczyszczalni. Te warunki zostały postawione zakładowi blisko 10 lat temu.

Prezydent Ciarkowski diagnozuje możliwe źródła problemu. – Źródłem nieprzyjemnych zapachów mogą być samochody dowożące drób, okresowe czyszczenie kanalizacji czy kontenery do gromadzenia mokrego pierza – pisze wiceprezydent. Podsumowanie odpowiedzi nie jest jednak optymistyczne dla okolicznych mieszkańców. – Kwestia usunięcia uciążliwości odorowej jest niewykonalna bez całkowitego zaprzestania funkcjonowania Zakładu Produkcyjnego w Płocku, a w szczególności instalacji ubojni – brzmi oficjalne stanowisko Urzędu Miasta Płocka.

Emisja uciążliwych zapachów z zakładu jest kwalifikowana jako emisja niezorganizowana. Przez to, z uwagi na brak stosownych przepisów, do minimum ograniczają się wszelkie możliwości kontroli w tym zakresie.