Jedenaście pięter w dół. Akcja ewakuacyjna z wieżowca

REKLAMA

PowiązaneTematy

Niedawno pisaliśmy o profesjonalnie przygotowanej akcji ratowniczej przy kominie pieca wapiennego cukrowni w Borowiczkach, przeprowadzonej przez Grupę Ratownictwa Specjalistycznego OSP Płock Podolszyce, w ramach ćwiczeń z zakresu ratownictwa wysokościowego. Tym razem, dzięki współpracy z Mazowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową, obiektem wytypowanym do wczorajszej symulacji zagrożenia wysokościowego stał się jedenastopiętrowy wieżowiec przy ul. Gierzyńskiego 15.

Punktualnie o godz. 17, kierownik grupy wysokościowej GRS OSP Płock, Łukasz Jakubowski, rozpoczął realizację scenariusza symulowanej akcji, polegającej na dotarciu grupy sześciu ratowników wysokościowych na dach wieżowca, odnalezieniu osoby poszkodowanej i opuszczeniu jej bezpiecznie na ziemię, wzdłuż południowej ściany budynku. Ekipa ratownicza, po przybyciu na miejsce, zbudowała odpowiednie układy linowe, po czym przystąpiono do wysuwania w dół noszy z poszkodowanym, przy osobistej asekuracji jednego ze strażaków.

Ratownicy GRS OSP Płock Podolszyce po raz kolejny udowodnili, że są doskonale przygotowani do zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia na dużych wysokościach. Nie spoczywają jednak na laurach, cyklicznie uczestnicząc w tego typu akcjach. Zdobywają tym samym kolejne doświadczenia oraz podnoszą swoje unikalne kwalifikacje. A co najważniejsze, dokonują ciągłego rozpoznania topografii terenu i charakterystyki konstrukcyjnej okolicznych obiektów o dużej wysokości. Dzięki temu, zarówno mieszkańcy wielopiętrowych bloków, jak i pracownicy pobliskich zakładów pracy, których specyfika działania opiera się na robotach wysokościowych, mogą poczuć wreszcie ulgę i pewien komfort, że zawsze zostaną sprowadzeni bezpiecznie na ziemię w chwili, gdy przyjdzie im kiedykolwiek stanąć w obliczu jakiegokolwiek  zagrożenia.