Jak segregować śmieci i zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza? RCEE zaprasza na warsztaty

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza mieszkańców Płocka do udziału w warsztatach “Jak racjonalnie gospodarować odpadami w Płocku, jak ograniczyć niską emisję zanieczyszczeń“.

W trakcie trwania warsztatów poruszone zostaną następujące tematy:

 • odpady komunalne a odpady opakowaniowe,
 • zadania Gminy Miasto Płock w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • obowiązki właścicieli nieruchomości oraz mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, gospodarowanie odpadami w budynkach wielorodzinnych,
 • gospodarka odpadami komunalnymi na terenach niezamieszkałych, obowiązki właścicieli nieruchomości,
 • zadania firm gospodarujących odpadami – warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania ich,
 • opłaty dotyczące gospodarowania odpadami,
 • selektywna zbiórka odpadów, zadania dotyczące osiągnięcia przez miasto Płock wymaganych poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku odpadów biodegradowalnych, papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • odzysk, recykling, unieszkodliwianie odpadów według przepisów prawa,
 • egzekucja opłat i wymogów prawa wynikających z ustawy i prawa miejscowego,
 • niska emisja zanieczyszczeń do powietrza, jej zagrożenia dla mieszkańców,
 • jak można ograniczyć niską emisję zanieczyszczeń do powietrza w Płocku?

Harmonogram warsztatów

Wtorek, 13 października

Początek godz. 16
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 23 w Płocku, ul. Walecznych 20.
Uczestnicy: zarządy rad osiedli, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz ich mieszkańcy z osiedli: Podolszyce Północ, Podolszyce Południe, Zielony Jar.

Początek godz. 18
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 20 w Płocku, ul. Korczaka 10.
Uczestnicy: zarządy rad osiedli, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz ich mieszkańcy z osiedli: Borowiczki i Imielnica.

Środa 14 października

Początek godz. 16
Miejsce: Miejskie Przedszkole Nr 13 w Płocku, ul. Krakówka 8.
Uczestnicy: zarządy rad osiedli, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz ich mieszkańcy z osiedli: Radziwie i Pradolina Wisły.

Początek godz. 18
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 15 w Płocku, ul. Przyszkolna 22.
Uczestnicy: zarządy rad osiedli, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz ich mieszkańcy z osiedli: Góry i Ciechomice.

Czwartek 15 października

Początek godz. 16
Miejsce: Gimnazjum Nr 5 w Płocku, ul. Królowej Jadwigi 4.
Uczestnicy: zarządy rad osiedli, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz ich mieszkańcy z osiedli: Łukasiewicza i Tysiąclecia.

Początek godz. 18
Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 12 w Płocku, ul. Brzozowa 3.
Uczestnicy: zarządy rad osiedli, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz ich mieszkańcy z osiedli: Wyszogrodzka i Międzytorze.

Warsztaty dla rad osiedli, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz ich mieszkańców z osiedli: Winiary, Skarpa, Kolegialna, Stare Miasto, Dworcowa, Kochanowskiego, Dobrzyńska i Trzepowo odbędą się w listopadzie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 24 268-37-74 oraz adresem e-mail: rceeplock@eko.org.pl.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji