REKLAMA

Ile przestępstw na tle seksualnym popełniono ostatnio w Płocku?

REKLAMA

Komenda Główna Policji udostępniła aplikację, na której sprawdzimy do ilu przestępstw na tle seksualnym doszło w naszej okolicy w ciągu ostatnich dwóch lat. Ile przestępstw i jakich popełniono w Płocku?

Mapa, na której zaznaczone są przestępstwa, zaczęła działać 9 stycznia 2018 roku. Od tego czasu systematycznie nanoszone są na nią informacje o zdarzeniach, do których doszło na tle seksualnym w Polsce. Co istotne, znajdziemy tam te zdarzenia, które w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) są zarejestrowane w statusie „stwierdzone”. Są tam też czyny popełniane wobec nieletnich.

W Płocku przestępstw na tle seksualnym odnotowano 17. Dla porównania – w Warszawie zarejestrowano 348 takich przestępstw, w pobliskim Włocławku również 17, w Siedlcach – 9, a w Radomiu – 1. W całym powiecie płockim popełniono 12 przestępstw na tle seksualnym w ciągu ostatnich dwóch lat.

Do jakiego rodzaju przestępstw doszło w Płocku? Siedem przypadków to zgwałcenie – zmuszenie drugiej osoby do obcowania płciowego, poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności przez jedną lub wiele osób, posługujących się siłą fizyczną, przymusem, nadużyciem władzy, podstępem lub wykorzystujących niemożność wyrażenia świadomej zgody przez daną osobę.

  • Art. 197 § 1 – Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 – 3 przestępstwa.
  • Art. 197 § 2 – Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 – 4 przestępstwa.

Obcowanie płciowe z osobą chorą psychicznie – w polskim prawie typ przestępstwa seksualnego polegającego na obcowaniu płciowym bez pełnej rzeczywistej zgody partnera. Przede wszystkim chodzi o obcowanie płciowe z osobą niepoczytalną lub o ograniczonej poczytalności z powodu niedorozwoju, choroby psychicznej lub innego zakłócenia psychicznego

  • art. 198 – Kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub choroby psychicznej brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem, doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 – 1 przestępstwo.

Seksualne wykorzystanie małoletniego potocznie nazywane pedofilią może przybierać formę: obnażania się i masturbowania przy dziecku, dotykania jego narządów płciowych oraz stosunków seksualnych. Czyny takie nie są dokonywane wyłącznie przez pedofilów, lecz także przez osoby mające trudności w znalezieniu partnera seksualnego wśród dorosłych.  • Art. 200 § 1 – Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 – 7 przestępstw.

Rozpowszechnianie pornografii

  • Art. 202 § 1 – Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku – 1 przestępstwo.

Sutenerstwo jest to przestępstwo rozumiane jako czerpanie korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji przez inną osobę.

  • Art. 204 § 1 – Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 – 1 przestępstwo.

Aplikację znajdziecie na stronie dane.gov.pl.

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Przeczytaj

Reklama

REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU