REKLAMA

Ile kosztowały nas odejścia prezesów?

REKLAMA

„Proszę o sporządzenie zestawienia wysokości odpraw dla zwolnionych członków zarządów spółek miejskich oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka w obecnej kadencji samorządu, z podziałem na poszczególne spółki oraz osoby” – napisał w interpelacji radny Dariusz Skubiszewski. Chciał sprawdzić w ten sposób, ile kosztowały błędne decyzje kadrowe władz miasta. Z odpowiedzi wynika, że… ponad 670 tysięcy zł.

Najwięcej kosztowały zmiany zarządu Inwestycji Miejskich – ponad 141 tysięcy złotych. A właściwie będą kosztowały, bo część odpraw zostanie wypłacona w I kwartale przyszłego roku. Na drugim miejscu plasuje się Agencja Rewitalizacji Starówki, w której wypłacono ponad 117 tysięcy złotych na odprawy zarządu.

PowiązaneTematy

Najwyższe kwoty odpraw otrzymali natomiast były prezes Wisły Płock SA, Zbigniew Leszczyński – blisko 55 tysięcy złotych oraz były wiceprezes Wodociągów Płockich, Jacek Małecki, który na pożegnanie otrzymał ponad 51 tysięcy złotych.

W sumie, w ciągu trzech lat ze środków budżetu miasta na odprawy poszło 671.459,52 zł. Ile jeszcze dojdzie do tej kwoty przez najbliższy rok?

Kwoty odprawy brutto

Agencja Rewitalizacji Starówki:
– Sławomir Goszkowski, wiceprezes – 34.605,00 zł
– Iwona Wierzbicka, prezes – 45.237,00 zł
– Marek Chludziński, prezes – 37.203,36 zł
Inwestycje Miejskie:
– Krzysztof Jaworski, prezes – 32.127,60 zł
– Elżbieta Solka, wiceprezes – 30.054,60 zł
– Mariusz Stec, prezes – ok. 40.700,00 zł (planowana wypłata w I kwartale 2014 r.)
– Piotr Śladowski, wiceprezes – ok. 38.400,00 zł (planowana wypłata w I kwartale 2014 r.)
Komunikacja Miejska Płock:
– Piotr Kamiński, prezes – 33.982,89 zł
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej TBS:
– Dorota Zgorzelska, wiceprezes – 33.104,00 zł
Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock:
– Ireneusz Kamiński, prezes – 22.618,98 zł
– Przemysław Berent, prezes – 34.878,15 zł
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej:
– Artur Krawczyk, prezes – 26.486,87 zł
– Danuta Ciecierska, wiceprezes – 25.916,29 zł
Rynex:
– Krzysztof Ławniczak, prezes – 36.768,96 zł
Wisła Płock SA:
– Zbigniew Leszczyński, prezes – 54.691,85 zł
– Krzysztof Dmoszyński, prezes – 16.210,27 zł (odprawa w związku z odejściem na rentę)
Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock SA:
– Andrzej Miszczyński, prezes – 44.280,00 zł
Wodociągi Płockie:
– Jacek Małecki, wiceprezes – 51.818,70 zł
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych:
– Józef Janicki, prezes – 32.375,00 zł
Urząd Miasta Płocka:
– Krzysztof Buczkowski, Zastępca Prezydenta Miasta Płocka – odprawa nie została wypłacona (wiceprezydent został prezesem CIFAL-u w miejsce Przemysława Berenta).