Festiwal Młodych Talentów wkrótce w Płocku

ADVERTISEMENT

W najbliższy wtorek odbędzie się IV edycja konkursu integracyjnego „Festiwalu Młodych Talentów”. To wyjątkowe wydarzenie, którego celem jest integracja dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej z kolegami w pełni sprawnymi.

26 marca o godzinie 10 rozpocznie się IV edycja Festiwalu Młodych Talentów, której organizatorem jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 imienia Księdza Jana Twardowskiego w Płocku. Wydarzenie, jak co roku, gościć będzie w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku przy ul. Kolegialnej 23.

Jak wyjaśniają organizatorzy, konkurs ma na celu popularyzację działań artystycznych w szkołach, promocję alternatywnych form spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań uczniów, umożliwienie prezentacji pasji i zainteresowań dzieci, motywowanie uczniów i budzenie ich wiary w swoje możliwości, a także podniesienie wśród dzieci własnej wartości.

PowiązaneTematy

Najważniejszym efektem tego wydarzenia jest jednak integracja dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej z kolegami w pełni sprawnymi, poprzez umożliwienie im zaprezentowania swoich umiejętności i zdolności przed szeroką publicznością. Tego typu działania integracyjne pozwalają zwalczać różnorodne bariery i ograniczenia w społeczeństwie.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół podstawowych, w tym posiadający orzeczenia o niepełnosprawności, opinie z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, uczniowie Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz dzieci w pełni sprawne. Uczestnicy mogą zaprezentować swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talenty w wybranej przez siebie dziedzinie.

Pierwsze trzy edycje, począwszy od roku 2016, odbywały się pod nazwą Integracyjnego Konkursu Artystycznego „MAM TALENT”.

PetroNews jest patronem medialnym wydarzenia.