REKLAMA

Co z noszeniem maseczek? Pojawiło się rozporządzenie

REKLAMA

Podczas ogłaszania planu luzowania obostrzeń w maju, minister zdrowia zastrzegł, że noszenie maseczek na świeżym powietrzu nie będzie już obowiązkowe od połowy maja, jeśli wskaźnik zakażeń na 100 tys. mieszkańców spadnie do 15. W czwartek wieczorem pojawiło się rozporządzenie w tej sprawie.

Zgodnie z informacją podaną przez ministerstwo zdrowia w czwartek, 6 maja, wskaźnik zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców dla całego kraju wynosi obecnie 13. Dzięki temu, zapowiedź poluzowania obostrzeń w zakresie noszenia maseczek na świeżym powietrzu może stać się faktem.

6 maja wieczorem zostało opublikowane rozporządzenie, w którym zawarto m.in. wytyczne w sprawie noszenia maseczek.

Do dnia 5 czerwca 2021 r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa: 1. w środkach publicznego transportu zbiorowego, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej lub statkach żeglugi śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób;
 2. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
  a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
  b) na terenie nieruchomości wspólnych (…) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania,
  c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,
  d) w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  e) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
 3. w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. nakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy miejsc na otwartym powietrzu.

Do dnia 5 czerwca 2021 r. nakazuje się zakrywanie ust i nosa zgodnie z § 25 ust. 1 na statkach powietrznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

Nakazu określonego w ust. 1 nie stosuje się podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu
stanu cywilnego albo przed duchownym.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 1

 1. poco says:

  oni to robią a w płocku już dawno połowa osób w sklepach nie chodzi w maskach, już teraz to chyba więcej po ulicy zakłada maski niż w sklepach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU