REKLAMA

Co stanie się z budynkami na płockiej Starówce?

REKLAMA

Nasz czytelnik, zainteresowany rewitalizacją Starego Miasta w Płocku, przesłał nam pytania, dotyczące poszczególnych budynków na starówce. Co odpowiedział płocki urząd miasta?

Od kilku lat systematycznie odnawiana jest pierzeja przy ul. Sienkiewicza. Czy po zakończeniu ww. inwestycji miasto planuje odnowić pierzeje kamienic przy kolejnych ulicach?

PowiązaneTematy

– Tak. Miasto wraz z miejskimi spółkami planuje kontynuować proces rewitalizacji Starego Miasta. Obejmować on będzie m.in. remonty, przebudowę, rozbudowę istniejących budynków oraz w celu uporządkowania zabudowy, w miejscu występowania tzw. plomb – budowę nowych obiektów. Kontynuowany będzie także system dotacyjny, w ramach którego przyznawane są z budżetu miasta środki na remonty prywatnych budynków zlokalizowanych na Specjalnej Strefie Rewitalizacji (osiedle Stare Miasto i Kolegialna).

W razie podjęcia takich działań, czy miasto będzie budować wysokie kamienice w stylu klasycystycznym, np. na wzór kamienicy Medic Parku przy Kolegialnej?

– Kamienica przy ul. Kolegialnej 18 (Medic Park) jest to obiekt wpisany do rejestru zabytków i jego remont wykonywany był pod nadzorem konserwatora zabytków.

Ewentualna budowa budynków na Starym Mieście, podobnie jak i w innych częściach Płocka, odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na terenach, dla których został przyjęty miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z jego ustaleniami, a w przypadku braku planu – w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy.

Czy w razie rewitalizacji kamienic znajdujących się np. przy ulicach: Kazimierza Wielkiego (nr 12, 14, 16, 19 oraz znajdująca się za nimi kamienica przy ul. Nowowiejskiego 11) i pierzei przy ul. Bielskiej (od starego młyna do ul. Ostatniej) oraz wykwaterowaniu pozostałych lokatorów, miasto planuje przeznaczyć mieszkania dla młodych, tak jak obecnie czy ewentualnie część sprzedawać komercyjnie (jak to robi ARS)?

– Zgodnie z założeniami miasto planuje kontynuować realizację programu „Mieszkania na start”. Liczba lokali, które zostaną przeznaczone na ten program będzie jednak uzależniona m.in. od zapotrzebowania na takie lokale. Dlatego dziś trudno jest sprecyzować, ile takich mieszkań powstanie. Nie wyklucza się również sprzedaży komercyjnej części lokali, które powstaną w kamienicach odnowionych przez spółki miejskie.

Czy planowane jest w większym stopniu wykorzystywanie spółki ARS do rewitalizacji Starego Miasta? Jeśli tak, to o jakie zadania zwiększy się zakres działań tej spółki?

– Spółka ARS aktywnie włącza się w proces rewitalizacji Starego Miasta. Realizuje ona zarówno przedsięwzięcia infrastrukturalne, jak i społeczno-gospodarcze. Administruje także nieruchomościami położonymi na Starym Mieście (lokale mieszkalne, użytkowe, przestrzenie publiczne – pl. Stary Rynek, ul. Grodzka, Tumska, nabrzeże wiślane). Zakres działania spółki jest więc bardzo szeroki i nie wymaga zwiększenia, lecz jedynie ich zintensyfikowana.Co oraz kiedy zostanie stworzone po remoncie kamienicy przy ul. Sienkiewicza 51 – mieszkania dla młodych?

– Kamienica przy ul. Sienkiewicza 51 przeznaczona zostanie głównie na cele mieszkalne (ewentualnie lokale usługowe na parterze). Realizacja inwestycji poprzedzona musi zostać opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz zabezpieczeniem na ten cel środków finansowych. Szansą w tym zakresie może okazać się pozyskanie środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej – czekamy na ogłoszenia konkursowe.

Jakie plany ma miasto w stosunku do budynków przy ul. Sienkiewicza 64 oraz ul. Nowowiejskiego 1A? Sprzedaż pod działki dla deweloperów lub zburzenie i budowę kilkukondygnacyjnych kamienic?

– Sposób zagospodarowanie działki położonej przy ul. Sienkiewicza 64 oraz parametry jej zabudowy określa plan miejscowy „Kwiatka – Królewiecka”. Zmiana natomiast sposobu zagospodarowania działki położonej przy ul. Nowowiejskiego 1A wymagać będzie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy (brak planu miejscowego), która zostanie wydana po przeprowadzeniu stosownej analizy. Oba te budynki są wpisane do gminnej ewidencji zabytków więc ewentualne plany inwestycyjne wymagać będą uzgodnień z konserwatorem zabytków. Decyzja dotycząca tych nieruchomości zostanie podjęta przez miasto po przeprowadzeniu analizy ekonomicznej, na którą składać się będzie m.in. ocena ich stanu technicznego.

Czy budowa kamienicy na działce po parkingu przy ul. Sienkiewicza 49 zostanie połączone z wykwaterowaniem kamienicy przy ul. Kwiatka 10 i pełną rewitalizacją ww. terenu?

– Kamienica przy ul. Sienkiewicza 49 stanowi własność prywatną. Planowana jest budowa budynku po parkingu przy ul. Sienkiewicza 47. Docelowo, zgodnie z założeniami planowana jest kompleksowa rewitalizacja terenów przyległych do tej nieruchomości.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 6

 1. Łukasz says:

  Działo się dopóki PSL nie weszło w koalicję z Po.

 2. Victoria says:

  Pytania o przyszłość poszczególnych działek i kamienic są bardzo ciekawe tylko niekoniecznie miasto jest w stanie odpowiedzieć. Co z rozpadającym się budynkiem po byłej Komendzie Wojewódzkiej u zbiegu 1 Maja i Sienkiewicza? Budynek był przez kilka lat badany przez IPN. Tylko co dalej? Co z budynkami należącymi do Sądu przy pl. Narutowicza po wybudowaniu nowego gmachu? Czy przejście pomiędzy Zamkiem Książąt a siedzibą biskupa wróci do miasta?

 3. Dwa pytania says:

  Czyli likwidacja kolejnego parkingu w centrum? Zawsze mnie zastanawia, gdzie będą parkowały samochody z placu przed teatrem, jeśli zostanie wybudowana Filharmonia?

 4. Andżelika says:

  Płock z urokliwego miasta przeistacza się w potwora bez ładu i składu. Gratuluję okropnych pomysłów architektonicznych…

  • Zgadza się says:

   największym koszmarem z ostaniego czasu jest ten ochydny betonowy krzyć na starówce, który widziany z prawego brezgu przytłacza i zochydza panoramę Wzgórza Tumskiego.

 5. $$$ says:

  Taa, najpierw gmina nic nie robiła, często przez kilkadziesiąt lat. Zaczęły powstawać wspólnoty i słyszą: damy kilkadziesiąt tysięcy, a wy sfinansujcie resztę – często miliony. Interes w stylu naszego miasta. Ale czynsz przez cały okres był zbierany, tylko remontów nik nie widział…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU