Będą bezpłatne badania u dzieci pod kątem chorób płuc

REKLAMA

W ramach projektu „Miasto Zdrowia” w Płocku, przez 12 miesięcy uczniowie klas I i III płockich szkół podstawowych będą objęci systemem badań przesiewowych z wykorzystaniem Przenośnego Stanowiska Telemedycznego, które umożliwia wczesne wykrywanie nieprawidłowości wśród dzieci. Oprócz m.in. badań wad postawy i wzroku, będą miały wykonywaną spirometrię, która może na wczesnym etapie wykryć choroby płuc.

Od 1 marca 2017 r. w płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Świętej Trójcy ruszy program bezpłatnych usług telemedycznych. W ramach projektu „Miasto Zdrowia”, mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystać ze zdalnej opieki medycznej, a uczniowie szkół podstawowych z badań profilaktycznych, w skład których wejdzie badanie spirometryczne.

PowiązaneTematy

Spirometria umożliwia wczesne wykrycie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. A badanie spirometryczne trwa tylko 10 minut i jest całkowicie bezbolesne. Dzięki niemu, można ocenić rezerwy wentylacyjne i wykryć choroby płuc, np. astmę oskrzelową.

20 grudnia w sali sejmowej ratusza odbyła się konferencja, podczas której został zaprezentowany projekt „Miasto zdrowia”, podpisano też umowę na jego realizację. Uczestniczyli w niej prezydent Andrzej Nowakowski, zastępcy prezydenta: Roman Siemiątkowski, Jacek Terebus, przedstawiciel firmy Comarch – wiceprezes Paweł Prokop, wiceprezes March Halthcare SA. Joanna Dróżdż Gradzikiewicz, a także prezes PZOZ Ewa Nieścierenko i wiceprezes PZOZ Marek Sawicki.

– Jest to program pilotażowy, bardzo ważny z punktu widzenia mieszkańców – poinformował prezydent Andrzej Nowakowski. – Chcemy w Płocku bardzo aktywnie dbać o zdrowie mieszkańców. Dziękujemy firmie Comarch, że zdecydowała się z nami podpisać umowę. Cieszymy też, że możemy znaleźć się w gronie miast, gdzie ten pilotażowy program będzie prowadzony – podkreślił.

Oficjalnie więc zatwierdzono, iż 16 płockich szkół podstawowych przez 12 miesięcy będzie korzystać z programu „Miasto zdrowia” (zostały wybrane te klasy, w których przeprowadza się bilanse). Skorzysta z niego także 50 osób dorosłych. Ich wyznaczeniem zajmie się PZOZ. Będą przez 6 miesięcy objęci usługą Zdalnej Opieki, przy użyciu urządzeń HMA (Home Medical Assistant – Domowy Asystent Medyczny)

– W taki sposób chcemy wspomagać mieszkańców Płocka – podkreślił zastępca prezydenta Jacek Terebus. – Smart city to nie tylko rozwiązania, które wdrażamy w zakresie mobilności miejskiej, to również działania związane ze zdrowiem. Te rozwiązania sprawdziły się już w innych miastach – zaznaczył.

Dzięki temu, podstawowe badania będą mogły być wykonywane samodzielnie za pomocą urządzeń medycznych, bez konieczności wychodzenia z domu. Będą to odpowiednio, np. ciśnieniomierz, waga, spirometr, holter EKG, glukometr, termometr, pulsoksymetr, pikflometr.

Wynik pobrany przez powyższe urządzenia, automatycznie zostanie przesłany do Centrum Telemedycznego, czyli do zdalnej opieki medycznej. Zdalna opieka medyczna wykonuje i przesyła badania o wartości diagnostycznej do Centrum Telemedycznego, ma stały dostęp w trybie wideokonferencji lub telekonferencji do specjalisty, możliwość zdalnego kontaktu z osobą pozostającą pod opieką, przypominanie o zażyciu leków i innych zaleceniach.

W sytuacji wykrycia nieprawidłowości w funkcjonowaniu, po odczytaniu ich przez lekarza i analizie, następuje przekazanie pacjentowi odpowiednich instrukcji i zaleceń. Kiedy zdarzy się, iż pacjent potrzebuje natychmiastowej pomocy, poprzez centrum konsultacyjne wzywa pomocy. Sygnał, który wysyła pacjent, przekazywany jest do najbliższej stacji pogotowia.

Na wyposażenie Przenośnego Stanowiska Telemedycznego składają się: waga, termometr, ciśnieniomierz, spirometr, tablica okulistyczna Snellena, stadiometr.

Jak to wygląda w praktyce?

Pielęgniarka w szkole będzie dysponowała zbiorczymi danymi dziecka, a nie stertą papierków, z których nie zawsze można szybko wyciągnąć konkretne dane. Powstanie jeden, konkretny raport sytuacji zdrowotnej dziecka, jak i całościowy zbadanej grupy dzieci, którymi będzie zarządzało centrum telemedyczne.

Natomiast dorosły chory wyposażony w telemedyczny sprzęt, np. ciśnieniomierz, sam wykona pomiar, a nad tym, czy wszystko jest w porządku i nie ma zagrożenia w tej chwili dla jego zdrowia, będzie czuwał lekarz w centrum telemedycznym. W razie sytuacji krytycznej, lekarz zauważy zły wynik i skontaktuje się z pacjentem, bądź wezwie do niego pomoc. Sam pacjent będzie mógł za pomocą jednego przycisku również zasygnalizować, że coś złego się z nim dzieje.

– W przyszłości byłaby to opieka od fazy prenatalnej do ostatnich lat życia. Naszym celem jest dostarczyć sprzęt i wiedzę, ale do współpracy zaprosiliśmy lekarzy. Chcemy poprawić jakość usług medycznych – powiedział wiceprezes Comarch Paweł Prokop.

– Chcemy w przyszłości wpływać na profilaktykę – dodała Joanna Dróżdż Gradzikiewicz, wiceprezes March Halthcare SA i lekarz. – Znaleźć problem u dziecka, np. zagrożenie wadami postawy, otyłością czy innym problemem zdrowotnym i mieć możliwość temu przeciwdziałać, zanim będzie za późno. To nie są gadżety medyczne, tylko przyrządy wspomagające diagnostykę medyczną – podkreśliła.

Pomysłodawcą projektu jest firma Comarch i realizowany jest przez nią w ramach Działania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Umowa zakłada dofinansowanie w wysokości blisko 8,4 mln zł do projektu o łącznej wartości niespełna 21 mln zł.

Specjaliści Comarch opracowali platformę opieki medycznej, która jest dostarczana oraz testowana przez samorządy. Działania te umożliwiają realizację usług opieki zdrowotnej i profilaktyki dla mieszkańców miasta, ale także jej późniejszej analizy i możliwości sporządzenia ogólnego raportu z badań, by w przyszłości móc opracowywać nowe strategie profilaktyki zdrowia. Podobne projekty są realizowane w Suwałkach, Brzegu, Łodzi, Zabrzu.