REKLAMA

247 milionów na inwestycje w 2017 roku

REKLAMA

Założenia płockiego budżetu na rok 2017 przedstawili w środę podczas konferencji prasowej prezydent Andrzej Nowakowski i skarbnik Wojciech Ostrowski. – To będzie pod wieloma względami wyjątkowy rok, bo nasz budżet po raz pierwszy sięgnie około miliarda złotych – mówił prezydent Płocka do dziennikarzy.

W przyszłorocznym budżecie Płocka na inwestycje zaplanowano 247 mln zł. – Po raz pierwszy w historii miasta tak duża kwota przeznaczona będzie na inwestycje – podkreślał Nowakowski.

PowiązaneTematy

Skąd miasto będzie miało pieniądze? 100 mln zł zaplanowano ze środków unijnych, ok. 80 mln zł ze środków własnych, a 60 mln zł pochodzić ma z kredytów, które stanowić będą wkład własny do pozyskania środków unijnych.

Z unijną pomocą finansową mają zostać wykonane dwie najdroższe przyszłoroczne inwestycje: obwodnica północno-zachodnia (55,5 mln zł) oraz przebudowa promenady nadwiślańskiej (19 mln zł). Poza tym, z udziałem środków zewnętrznych ma odbyć się przebudowa i rozbudowa ciągu dróg przy ul. Tysiąclecia i Mickiewicza oraz ul. Łukasiewicza, zakup niskoemisyjnych autobusów miejskich, powstać mają też kolejne mobilne wiaty przystankowe, prowadzona będzie rozbudowa ul. Przemysłowej i przebudowa ul. Kostrogaj, przebudowa alei Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych, a także rozbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym z ciągami komunikacyjnymi.

fot. Magda Grodecka
fot. Magda Grodecka

Ze środków własnych miasto planuje m.in. zrealizować: przebudowę Miejskiego Przedszkola nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, „mieszkania na start”, modernizację energetyczną obiektów użyteczności publicznej, przebudowę boisk przy Szkole Podstawowej nr 12, budowę ul. Borowickiej z brakującą infrastrukturą, modernizację stadionu im. K. Górskiego, inwestycje drogowe wykonywane wspólnie z Wodociągami, np. nawierzchnię ul. Ostatniej, budowę magistrali rowerowej, która połączy ul. Wyszogrodzką z Piłsudskiego do ulicy Jachowicza i Łukasiewicza i innych ścieżek rowerowych, o łącznej długości 14-15 m.

W budżecie przewidziano też wsparcie w kwocie 1 mln zł dla budowy jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ul. Popłacińskiej, budowy parkingu przy ul. Piaska, modernizację internatu przy Norbertańskiej (w przyszłym roku mają być gotowe pokoje), remont ul. Traugutta i zakończenie budowy ul. Polnej oraz realizację boiska przy G5. Poza tym, kontynuowane będą budżety obywatelskie.

Oprócz inwestycji, wśród najważniejszych wydatków na kolejny rok przewiduje się 300 mln zł na oświatę i wychowanie, 150 mln na pomoc społeczną i politykę rodzinną, ok. 68 mln zł na administrację publiczną czy ok. 24 mln na bezpieczeństwo publiczne.

W przyszłorocznym planie finansowym Płocka przewidywana jest nadwyżka dochodów budżetowych nad wydatkami bieżącymi, w wysokości ok. 65 mln zł.