Zmiany po sesji

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Artur Jaroszewski, dotychczasowy wiceprzewodniczący, został wybrany na Przewodniczącego Rady Miasta Płocka, Lech Latarski uzupełnił skład prezydium, a do grona radnych dołączył Grzegorz Lewicki.

XVII Sesja Rady Miasta Płocka rozpoczęła się od obsadzenia mandatu radnego, który zwolniła była przewodnicząca Elżbieta Gapińska, obecnie posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Radni opowiedzieli się za przyjęciem w swoje szeregi Grzegorza Lewickiego. Podczas wyborów samorządowych w 2010 roku Lewicki otrzymał w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 4 KW Platforma Obywatelska 504 głosy. Nowo wybrany rajca złożył ślubowanie, tym samym stając się pełnoprawnym członkiem Rady.

Podczas dyskusji nad projektami uchwał, emocje wzbudził punkt dotyczący wyboru przewodniczącego rady. Radna Joanna Olejnik zgłosiła kandydaturę obecnego wiceprzewodniczącego Artura Jaroszewskiego. Tym razem najważniejsza funkcja w Radzie Miasta została obsadzona. Jaroszewski został wybrany jednogłośnie. Otrzymał 24 głosy, ponieważ sam nie wziął udziału w głosowaniu.

Na dzisiejszej sesji doszło także do wyboru wiceprzewodniczącego. Radny Piotr Kubera zgłosił kandydaturę Pawła Kolczyńskiego na to stanowisko, natomiast Dariusz Skubiszewski zgłosił Leszka Latarskiego. W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Ośmiu z nich poparło Kolczyńskiego, czternastu postawiło krzyżyk przy nazwisku Latarskiego, a jeden radny wstrzymał się od głosu. Efektem głosowania czwartym wiceprzewodniczącym Rady Miasta został Lech Latarski.

Mimo wielu dyskusji i polemik, radni przegłosowali zmiany do Uchwały Budżetowej na rok 2011 r. Rajcy debatowali m.in. nad zasadnością przeniesienia siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego z al. Piłsudskiego na ul. Padlewskiego.

Pomimo sporych wątpliwości radnej Wioletty Kulpy radni opowiedzieli się także za wprowadzeniem w życie programu “Płocka Karta Familijna 3+”. Program pozwoli na aktywizację rodzin wielodzietnych w zakresie wspólnego spędzania wolnego czasu oraz pełniejszego korzystania z propozycji placówek kultury i rekreacji. Program przeznaczony będzie dla rodzin wielodzietnych, tj. mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub do 25. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje.

Dojdzie także do reaktywowania Młodzieżowej Rady Gminy Płock, która była powołana w 2002 roku, ale w ostatnim czasie nie działała. Po kilku latach młodzi znów zadecydują o swoich sprawach. Celem działania Młodzieżowej Rady będzie upowszechnienie idei samorządowej i postaw demokratycznych wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w Płocku. W “Młodej izbie” zasiądzie 25 radnych, uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w wieku od 12 do 20 lat.

Wszystkie projekty uchwał, omawiane na XVII sesji Rady Miasta dostępne są na www.plock.eu/bip.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji