Urząd Miasta Płocka ogłosił przetarg na zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego. Co będzie wchodziło w skład prac i jakich efektów mogą spodziewać się płocczanie?

Przedsięwzięcie będzie obejmowało przebudowę ulicy Rybaki i Juliusza Kawieckiego, budowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej. Powstać ma także kawiarnia, dworzec wodny czy pawilony gastronomiczno-handlowe.

Przebudowa zostanie podzielona na dwa etapy. W pierwszym, remontowi będzie poddany odcinek od ulicy Mostowej do kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego Sobótka. Wykonawca projektu musi uwzględnić zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego na tym odcinku, wykonać projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ulicy Rybaki na odcinku ok. 1000 m, wraz ze ścieżką biegową nad Zalewem Sobótka w połączeniu z ul. Rybaki, a także zaprojektować kanalizację sanitarną i deszczową.

Etap II obejmuje odcinek od ulicy Mostowej do terenów – zabudowy Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. W tym etapie wykonawca musi wykonać projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania tego terenu, a także przebudowy ulicy Juliusza Kawieckiego na długości ok. 500 m – od ulicy Mostowej do terenów – zabudowy Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, do tego projektu kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami.

Jak czytamy w dokumentach przetargowych, przedmiot zamówienia stanowi też składową przedsięwzięcia, jakim jest budowa portu jachtowego w Płocku, dla którego dotychczas wykonano pierwszą jego cześć, tj. molo spacerowe na rzece Wiśle.

Ratusz szczegółowo opisał rolę Płockiego Nabrzeża Wiślanego w obecnej strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta. Część terenów nabrzeża pełni funkcje parkowe, tereny pod skarpą są miejscem imprez masowych, cześć pod Wzgórzem Tumskim i wzdłuż umocnionego nabrzeża pełni funkcję miejskiego bulwaru przy którym zlokalizowane są obiekty Klubu Motorowodnego PTTK „MORKA”, a w rejonie Zalewu „Sobótka” w sezonie letnim funkcjonuje kąpielisko miejskie.

Płockie Nabrzeże Wiślane ma zostać zmienione, poprzez wykonanie:

  • przebudowy i wzmocnienia nabrzeża,
  • budowy portu jachtowego wraz z zapleczem niezbędnym do jego funkcjonowania,
  • budowy zaplecza w rejonie Zalewu „Sobótka” niezbędnego do obsługi kąpieliska i osób korzystających z terenów rekreacyjnych nabrzeża,
  • budowy sieci zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania powstałej w wyniku realizacji przedsięwzięcia infrastruktury
  • szeroko pojętego zagospodarowania terenu (parkingi, ścieżki biegowe, oświetlenie, elementy małej architektury) wraz z budową dodatkowych połączeń pomiędzy miastem a terenami nabrzeżnymi jako elementu koniecznego i niezbędnego do zapewnienia spójności nabrzeża z miastem.

Przebudowa ma także wzmocnić warunki przeciwpowodziowe, co umożliwi prawidłowe funkcjonowanie terenów i obiektów nabrzeża. Znajdą się też miejsca odpoczynku (np. ławki, leżanki, hamaki), kosze na odpady, w tym z funkcją segregacji, stojaki na rowery, zieleń w donicach, pergole, zdrój wodny, elementy pełniące funkcję ograniczników ruchu kołowego (wydzielenie ciągów pieszych), wiaty/zadaszenia, urządzenia reklamowe i tablice informacyjne oraz miejsca do ładowania urządzeń mobilnych.

Przy plaży mają powstać pawilony z przeznaczeniem na cele gastronomiczno-handlowe, do wykorzystania przez potencjalnych dzierżawców/najemców, planujących prowadzić tego typu usługi na płockim nabrzeżu.

Ścieżka biegowa

Ścieżka biegowa

Niewątpliwie dobrą informacją dla płockich biegaczy jest uwzględnienie w projekcie ścieżki biegowej nad Zalewem Sobótka. Ma ona rozpoczynać się przy ulicy Rybaki od południowej strony Amfiteatru, następnie ścieżka będzie prowadziła w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego Parowa u podnóża Wzgórza Tumskiego. W miejscu połączenia ciągu pieszo-rowerowego Parowa z ul. Rybaki, ścieżka będzie rozwidlała się na dwie części. Jedna odbije w kierunku północnym do ul. Kazimierza Wielkiego, tak aby w przyszłości stworzyć jeden ciąg ze ścieżką w Jarze Brzeźnicy. Druga część ścieżki biegowej poprowadzi w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż ul. Rybaki, gdzie połączy się z początkiem ścieżki przy Amfiteatrze.

Łącznie długość ścieżki wyniesie ok. 4,3 km (przebieg zaproponowany na mapach poglądowych). Ale to nie wszystko. Wykonawca ma uwzględnić także elementy do rozciągania (początek/koniec ścieżki biegowej) oraz oznaczenie ścieżki widocznymi punktami co 1 kilometr (początek pomiaru w rejonie Amfiteatru). Nawierzchnia ścieżki będzie posiadała naturalną strukturę. Być może, jeśli będzie to uzasadnione, wykonane zostanie także oświetlenie ścieżki biegowej w rejonie zalewu Sobótka (od strony Wisły). Nie zabraknie tam oczywiście drzew i krzewów oraz ławek.

Urząd Miasta daje firmom czas do 4 kwietnia na nadsyłanie projektów i kosztorysów. Sam projekt ma powstać w ciągu 8 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

Podziel się:

1 komentarz

  1. Jan Wyrębkowski na

    Totalna bzdura.Rozwiązanie nie jest przystosowane do funkcjonowania na rzece ze spływającą krą na fali powodziowej, która może nabrzeżu mieć 1,5 do 2,0 metrów głębokości. Kolejne problemy na płockim nabrzeżu !!!!

Zostaw Komentarz

Warto Przeczytać

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji