REKLAMA

Wspólne działania ORLENU i Płocka. Chcą minimalizować ryzyko powodziowe [FILM, ZDJĘCIA]

ORLEN Blisko Ludzi

REKLAMA

Luty 2021 roku zostanie zapamiętany w Płocku jako miesiąc, w którym doszło do jednej z najtrudniejszych powodzi od wielu lat – podczas ogromnych mrozów, przy zamarzniętej Wiśle. Wiele domów i ulic znów zostało zalanych, uszkodzone zostało też nowe nabrzeże. Aby minimalizować zagrożenie, PKN ORLEN wspólnie z Wodociągami Płockimi rozpoczęli wspólne działania.

Współpraca po powodzi

Wielkie powodzie nawiedzają Płock od wielu lat. Pamiętna była ta największa, z 1982 roku, ale i tegoroczna przyniosła wiele szkód. Jak zapobiegać powodzi i minimalizować zagrożenie jej wystąpienia? Właśnie takie działania chce podjąć PKN ORLEN wspólnie z Wodociągami Płockimi – firmy zainicjowały wypracowanie niezbędnych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Wiśle w rejonie Płocka.

Odbyło się już pierwsze spotkanie przedstawicieli Koncernu oraz Wód Polskich, Prezydenta Miasta Płocka, a także Wodociągów Płockich, podczas którego omawiano możliwości zacieśnienia współpracy. Jego efektem jest m.in. poznanie specyfiki ujęć wody dla PKN ORLEN i miasta Płocka oraz uwarunkowań związanych z ich pracą podczas zagrożenia powodziowego.

– W związku z sytuacją zagrożenia powodziowego, która wystąpiła w tym roku w lutym w rejonie Płocka podjęliśmy decyzję o wypracowaniu rozwiązań, które zminimalizują ryzyko powodziowe w Płocku. W ten sposób zapewnimy bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom Płocka, ale także strategicznym obiektom należącym do PKN ORLEN. Dzięki zainicjowanej przez nas współpracy skutecznie zrealizujemy założone cele – powiedział Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN.

Koncern zapewnia, że chce zaangażować się we wszystkie niezbędne działania, które przyniosą poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na Wiśle w Płocku. Wszystkie propozycje rozwiązań będą wypracowane wspólnie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (odpowiedzialnym za działania regulacyjne na Wiśle) oraz samorządem lokalnym i Wodociągami Płockimi.

Fot. Urząd Miasta Płocka

Jakie zagrożenie dla Koncernu i miasta?

Ujęcie wody PKN ORLEN typu zatokowego jest zlokalizowane na 635 km rzeki Wisły, w sąsiedztwie przystani Naftoremontu w Płocku. Zgodnie z projektem, umożliwia pobieranie z Wisły 11.700 m3/h wody. PKN ORLEN w ostatnich latach zdecydowanie zmniejszył pobór wody z 5000 do 3000 m3/h.

Dzięki działaniom proekologicznym, wprowadzonym w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku, woda jest wykorzystywana po uzdatnieniu w zakładowej Oczyszczalni Ścieków do celów bezpieczeństwa technicznego. Jako woda przeciwpożarowa, kierowana jest do przeciwpożarowej sieci hydrantowej Zakładu Produkcyjnego w Płocku i stanowi jej zaopatrzenie na wypadek pożaru.

Podczas powodzi w lutym 2021 r., działania przeciwpowodziowe dotyczyły również zabezpieczenia ujęcia wody należącego do PKN ORLEN. W obronie ujęcia Koncernu brała udział Zakładowa Straż Pożarna, ORLEN Ochrona, Wojska Obrony Terytorialnej, obsługa ujęcia, a działaniami kierował Zakładowy Komitet Przeciwpowodziowy. Aby nie dopuścić wlanie się wody do budynku ujęcia, ułożono 3000 worków z piaskiem, zabezpieczając w ten sposób najbardziej newralgiczne punkty i wały.

Co dzieje się z wodą w ORLENIE? Jak jest wykorzystywana?Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie, które są odpowiedzialne za działania regulacyjne na Wiśle, koordynowały upust wody na tamie we Włocławku, aby umożliwić spływ nadmiaru wody. Ogromny wysiłek i zaangażowanie wszystkich służb Koncernu umożliwiło pracę ujęcia wody dla ORLENU i jej dostarczanie do Zakładu Produkcyjnego bez zakłóceń.

Wysoka fala na rzece Wiśle zagrażała także ujęciu powierzchniowemu wody dla miasta Płocka „Grabówka”, które zlokalizowane jest na prawym brzegu rzeki, w 629 km jej biegu i stanowi jedno z podstawowych źródeł poboru wody dla Płocka.

Spółka Wodociągi Płockie pobiera z Wisły ok. 50 proc. wody potrzebnej dla zaspokojenia wszystkich potrzeb mieszkańców Płocka. Pozostałe 50 proc. stanowi woda pobierana z ujęć głębinowych, znajdujących się na terenie miejscowości Borowiczki w sąsiedniej gminie Słupno, wzdłuż rzeki Słupianki (dopływu Wisły). Taka lokalizacja wszystkich ujęć powoduje i tereny zlokalizowane w bezpośredniej bliskości Słupianki są zagrożone powodzią.

Fot. PKN ORLEN

Zgodnie z informacją Wodociągów Płockich, podczas powodzi w lutym 2021 woda podchodziła już pod studnie głębinowe. Konieczne było prowadzenie akcji zabezpieczania ujęć – służby ratownicze, w tym wojsko i jednostki Państwowej Straży Pożarnej, ułożyły tam ponad 4 tys. worków z piaskiem.

Podczas powodzi obserwowaliśmy też, jak rzeka podtopiła bulwary miejskie i zalała nadwiślańskie osiedla: Radziwie, Borowiczki czy Pradolinę Wisły. Przez wiele godzin wszystkie służby ratunkowe uczestniczyły w budowie zabezpieczeń, aby nie dopuścić do przelania się wody przez wały przeciwpowodziowe.

– Wykazaliśmy się sprawną organizacją. Ale sytuacja ta pokazała, że wciąż musimy myśleć o zabezpieczeniu się przed żywiołem, jakim jest Wisła, a także o zabezpieczeniu ujęć wody i zapewnieniu płocczanom nieprzerwanych jej dostaw. Aby to osiągnąć potrzebujemy zaangażowania i współpracy kilku podmiotów. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, kiedy sukcesywnie, od wielu lat prowadzimy duże inwestycje w mieście, w tym w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. Przypomnę, że w tej chwili „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. prowadzą przebudowę Stacji Uzdatniania Wody „Górna”, Stacji Uzdatniania Wody „Góry oraz przebudowę ujęcia powierzchniowego „Grabówka. Dlatego tak istotnym jest, jak najszybsze opracowanie Planu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Płocka i współpraca wszystkich zainteresowanych stron – powiedział Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka.

Pierwsze spotkanie w sprawie działań przeciwpowodziowych jest więc krokiem w dobrym kierunku. Jak zapewniają organizatorzy, o wszystkich wspólnych działaniach i decyzjach PKN ORLEN, Wodociągów Płockich, Urzędu Miasta Płocka i Wód Polskich będą informować na bieżąco, tak jak będą one podejmowane i realizowane.

Fot. Urząd Miasta Płocka
Fot. PKN ORLEN

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA
Kolejny Artykuł

Komentarze 3

  1. Michał Płock says:

    Sami pokazują nam jak ważne są obostrzenia, maseczki itp haha A ludzie niech się słuchają i chodzą tak jak Pan kaczor w tv i inni kretyni nam każą.

  2. Zagadka says:

    A do czego orlenowi endriu?

  3. Druh Boruh says:

    Sygnalizuję, że jeden taki łysawy siedzie w pomieszczeniu zamkniętym bez maseczki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU