Więcej pieniędzy w województwie mazowieckim. Jest projekt budżetu na 2016 rok

REKLAMA

Dobra wiadomość dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych i ochotniczych straży pożarnych. Sytuacja finansowa województwa mazowieckiego jest stabilniejsza niż w roku ubiegłym, dzięki czemu właśnie te jednostki mogą spodziewać się wyższego dofinansowania.

W poniedziałek, 24 listopada, obradował zarząd województwa mazowieckiego, który zajął się projektem budżetu na 2016 rok. Plan budżetu powstał w oparciu o wskaźniki z ministerstwa finansów, ministerstwa rozwoju i infrastruktury, wojewódzkich jednostek organizacyjnych oraz od wojewody mazowieckiego.

PowiązaneTematy

– Przygotowany przez nas projekt pozwala patrzeć w przyszłość optymistycznie. Jest to budżet zrównoważony. Zakłada on zarówno realizację zadań inwestycyjnych, jak i powrót do programów wspierania organizacji pozarządowych czy współfinansowania zakupu sprzętu dla OSP. Po kilku latach, znalazły się w nim też środki na podwyżki płac dla pracowników podległych samorządowi jednostek – instytucji kultury, szkół czy bibliotek – podkreśla marszałek Adam Struzik.

zrodla_dochodow_mazowszePlanowany dochód na 2016 r. wynosi 2,2 mld zł.
– Wydatki planowane są na 2,1 mld zł z czego 1,7 mld zł przeznaczone będzie na wydatki bieżące – m.in. w mazowieckich instytucjach kulturalnych czy oświatowych, np. na wynagrodzenia nauczycieli, wydatki związane z realizacją zadań samorządu województwa, np. remonty i bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich. Inwestycje w tej chwili zaplanowane są na poziomie ponad 430 mln zł – będą to głównie bieżące modernizacje dróg, remonty w szpitalach, muzeach, teatrach lub bibliotekach. Ok. 318 mln zł to środki zarezerwowane na tzw. „janosikowe” – informuje biuro prasowe urzędu marszałkowskiego.

Więcej o 1,7 proc. zarezerwowano środków w budżecie na wydatki statutowe w jednostkach budżetowych oraz dotacje podmiotowe dla instytucji kultury i wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Ponad dwukrotnie zwiększono kwotę na współpracę z organizacjami pozarządowymi – w przyszłym roku będzie to ponad 10,3 mln zł. Dla OSP ważne jest, że wrócą do budżetu pieniądze na zakup niezbędnego sprzętu – 3 mln zł.

Sejmik ma czas na ostateczne uchwalenie budżetu na przyszły rok do końca stycznia 2016 r.