We wtorek konsultacje w Płocku nt. rozwoju kultury na Mazowszu

REKLAMA

„Strategia Rozwoju Kultury” to podstawowy dokument kreujący politykę kulturalną na Mazowszu. Wskaże potrzeby i priorytety w tym zakresie, które staną się na najbliższe lata kierunkowskazem dla wszystkich działań i inicjatyw podejmowanych przez władze województwa. Właśnie rozpoczęły się konsultacje dokumentu. We wtorek odbędą się one w Płocku.

Urząd marszałkowski chce, aby „Strategia Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2013-2020″ była szeroko przedstawiona i omówiona we wszystkich środowiskach związanych z kulturą, w taki sposób, aby każda osoba związana z kulturą miała szansę na zapoznanie się z projektem strategii i co ważne – wniesienie swoich sugestii. Stąd zakrojone na szeroką skalę konsultacje społeczne w całym województwie, które będą trwały do 15 lipca 2013 r.

PowiązaneTematy

Do udziału w konsultacjach zaproszono m.in. organizacje pozarządowe, pracowników instytucji kultury, środowiska twórcze, lokalnych animatorów i liderów kultury. Dziś konsultacje odbywają się w Siedlcach, jutro (11 czerwca) w Płocku (sala konferencyjna w siedzibie wojewódzkiego urzędu pracy w Płocku, ul. 1 Maja 7b), 12 czerwca w Radomiu (sala konferencyjna w siedzibie delegatury urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego w Radomiu, ul. Kościuszki 5 a), 14 czerwca w Ostrołęce (sala konferencyjna w siedzibie delegatury urzędu marszałkowskiego).

Dokument strategii jest także dostępny w internecie na specjalnie utworzonej stronie poświęconej projektowi strategii: www.kulturamazowsze2020.pl, a także na portalu Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl w zakładce Kultura i Turystyka. Można go również znaleźć w komunikatach, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.mazovia.pl oraz na portalu Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego: www.dialog.mazovia.pl w zakładce Konsultacje.