REKLAMA

Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

REKLAMA

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Emerytura bez względu na wiek z Karty Nauczyciela – ciąg dalszy

Jednym z warunków wymaganych do przyznania emerytury na podstawie Karty Nauczyciela jest rozwiązanie stosunku pracy. Nauczyciel, który przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę pracował w więcej niż jednej szkole, musi rozwiązać wszystkie umowy. I to nawet wówczas, gdy jest to zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Należy podkreślić, że rozstanie się nauczyciela ze szkołą nie może mieć dowolnej formy. Co do zasady, rozwiązanie stosunku pracy musi nastąpić na wniosek nauczyciela. A dzieje się tak wówczas, gdy nauczyciel składa wypowiedzenie umowy o pracę lub też wnioskuje o rozwiązanie stosunku pracy w drodze porozumienia stron. Ale od tej zasady są także przewidziane wyjątki.

Emerytura z Karty Nauczyciela przysługuje czasami również wtedy, gdy stosunek pracy ustał z inicjatywy dyrektora szkoły. Powodem zwolnienia z pracy nauczyciela musi być jednak całkowita lub częściowa likwidacja szkoły, zmiany organizacyjne, powodujące zmniejszenie oddziałów w szkole lub zmiany planu nauczania, które uniemożliwiają dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.Ponadto, przepisy nie wymagają warunku rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela w przypadku wygaśnięcia tego stosunku wskutek upływu okresu pozostawania w tzw. stanie nieczynnym (np. z powodu częściowej likwidacji lub zmian organizacyjnych w szkole) albo w razie wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy przed upływem stanu nieczynnego.

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik Prasowy O/ZUS w Płocku

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU