REKLAMA

Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

REKLAMA

Rozpoczynamy nowy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych. Specjalnie dla naszych czytelników rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawi tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Swoje pytania i propozycje tematów można przesyłać na e-mail: czmielb@zus.pl. Dzisiaj o emeryturach, czyli: Sprawdź, czy masz prawo do emerytury.

Funkcjonujący obecnie w Polsce system emerytalny przewiduje zróżnicowanie możliwości nabycia prawa do emerytury oraz ustalenia jej wysokości. Zależą one przede wszystkim od daty urodzenia osoby wnioskującej.

PowiązaneTematy

Ubezpieczeni mężczyźni urodzeni po 31 grudnia 1948 r. oraz kobiety urodzone po 31.12.1952 r. nabywają prawo do tzw. nowej emerytury, obliczanej w oparciu o wysokość składek i kapitału początkowego, zgromadzonych na indywidualnym koncie w ZUS. Emerytura taka może być przyznana po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego lub – dla tych, którzy na dzień 1 stycznia 1999 r. posiadali wymagany do uzyskania uprawnień staż ubezpieczeniowy, tj. mężczyźni 25 lat, kobiety 20 lat oraz 15-letni okres pracy szczególnych warunkach – również w obniżonym o 5 lat wieku emerytalnym.

Na innych zasadach prawo do emerytury nabywają osoby z rocznika 1949 r. i wcześniejszych. Ubezpieczeni ci, oprócz podstawowej możliwości uzyskania tego świadczenia ( po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego), mogą nabyć uprawnienia emerytalne w obniżonym wieku. Dotyczy to przede wszystkim osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, nauczycieli, górników lub kolejarzy. Prawo do wcześniejszej emerytury mogą również nabyć osoby urodzone w 1949 r. lub później, jeśli w określonym czasie spełnili wymagane warunki.Ubezpieczeni urodzeni przez dniem 1 stycznia 1949 r. zachowują prawo do obliczenia emerytury na dotychczasowych zasadach, uzależnionej przede wszystkim od dochodów uzyskanych w wybranym okresie, a także długości stażu pracy. Tzw. stare zasady mają także zastosowanie do wcześniejszych emerytur, przyznawanych osobom urodzonym w latach 1949-1968, które do końca 2008 r. spełniły warunki niezbędne do uzyskania świadczenia.

Więcej informacji na stronie www.zus.pl lub placówkach ZUS.

Barbara Smardzewska-Czmiel