W internecie sprawdzisz, który lekarz przyjmuje, zapiszesz się na wizytę, odbierzesz wyniki…

REKLAMA

Czy to możliwe, że do lekarza możemy umówić się przez internet, otrzymamy powiadomienie SMS o zbliżającej się wizycie, a wyniki badania czy orzeczenia lekarskiego odbierzemy bez konieczności udawania się w tym celu do placówki leczniczej? Tak, a to dzięki realizacji projektu, zrealizowanego przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

PowiązaneTematy

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (MWOMP) wniosek o dofinansowanie projektu, który nazwano „Platforma e-usług MWOMP”, złożył do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych pełniącej funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM 2014-2020, już 27 października 2015 r. Pod dwóch latach inwestycja została zakończona.

fot. PetroNews

Na jakim etapie informatyzacji jest teraz przychodnia MWOMP? – W zasadzie jesteśmy przygotowani na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, chociaż termin jej obowiązkowego wdrożenia został znów przesunięty o rok – mówi Agnieszka Sulkowska, dyrektor MWOMP. – Niedawno zakończyliśmy realizację projektu, dzięki któremu udało się nam wejść do przysłowiowej I ligi najlepiej zinformatyzowanych przychodni w Polsce, a na pewno na Mazowszu – dodaje dyrektor.

Jak tłumaczy Agnieszka Sulkowska, cały czas pojawiają się nowe potrzeby i wyzwania, którym trzeba sprostać. Co dotychczas udało się wykonać?

– Ideą przewodnią całego projektu są tzw. e-usługi. Chodzi o to, aby pacjent mógł za pośrednictwem internetu sprawdzić terminy przyjęć lekarzy, zapisać się na wizytę, otrzymać powiadomienie SMS o zbliżającej się wizycie, odebrać wynik badania lub orzeczenia lekarskiego bez konieczności udawania się w tym celu do naszej placówki. W wielu przychodniach w Polsce takie udogodnienia dla pacjentów to już standard. Do tej czołówki dołączył właśnie nasz Ośrodek – cieszy się dyrektor MWOMP.

Jak wyjaśnia, aby można było uruchomić takie udogodnienia dla pacjentów, nie wystarczy kupić program komputerowy. – Udostępnienie pacjentom w postaci elektronicznej wyników badań, opisów konsultacji lekarskich, orzeczeń i opinii lekarskich za pośrednictwem internetowego konta, warunkowane jest kompleksową komputeryzacją i informatyzacją wszystkich gabinetów lekarskich oraz punktów rejestracji. Każdy lekarz musi być wyposażony w komputer i oprogramowanie, umożliwiające rejestrowanie danych medycznych w postaci elektronicznej. Komputeryzacja wszystkich gabinetów lekarskich natomiast nie będzie możliwa jeśli nie będą one podłączone do sieci – tłumaczy dyrektor.

Dodatkowym wyzwaniem przy realizacji projektu było to, że Ośrodek MWOMP ma rozbudowaną strukturę – posiada swoje placówki w Płocku, Warszawie oraz Radomiu.

– Informatyzacja naszego Ośrodka to nie był tylko problem zakupu oprogramowania, komputerów czy położenia sieci komputerowej w budynkach. To było także poważne wyzwanie organizacyjne, związane z całkowitą zmianą filozofii pracy personelu medycznego. Konieczność zmian przyzwyczajeń. Konieczność wdrożenia nowych procedur – wyjaśnia Agnieszka Sulkowska.

Dużo czasu poświęcono na konsultacje oprogramowania. – Chodziło o to, aby program komputerowy był jak najbardziej przyjazny dla personelu. Sporo czasu poświęciliśmy na szkolenia. Na te etapy projektowe nie można żałować środków. Im więcej czasu poświęcimy na szkolenia i konsultacje z użytkownikami, tym łatwiej jest zakończyć projekt z sukcesem – przekonuje dyrektor MWOMP.

 

fot. PetroNews

Pomimo trudności, korzyści są bezdyskusyjne. I to nie tylko dla pacjentów. – Udało nam się w dużym stopniu usprawnić funkcjonowanie ośrodka. Personel obsługujący rejestrację pacjentów poświęca obecnie mniej czasu na kompletowanie dokumentów. Dostarczanie dokumentacji pacjenta przed wizytą do gabinetów będzie coraz rzadsze i dotyczyć będzie pacjentów, którzy zaczęli się leczyć u nas jeszcze przed realizacją projektu i którzy mają jeszcze dokumentację papierową. Nowi pacjenci będą mieli od razu zakładaną elektroniczną historię zdrowia i choroby, do której będzie miał dostęp lekarz w gabinecie – wymienia dyrektor.

– Dzięki temu, że zintegrowaliśmy nowy system informatyczny z systemem gromadzącym obrazy RTG w postaci cyfrowej, lekarz zlecający badanie będzie mógł zobaczyć wykonane zdjęcie za pośrednictwem programu komputerowego bez konieczności otwierania płyty CD. Znikną również papierowe zlecenia na badanie RTG. To wszystko powinno skrócić czas poświęcany przez personel medyczny na czynności administracyjne do absolutnego minimum – zapewnia Agnieszka Sulkowska.

To jeszcze nie koniec planów MWOMP na poprawę jakości funkcjonowania placówek. – Chcielibyśmy usprawnić system kolejkowy. Chodzi o to aby pacjent, który zgłosi się do naszego ośrodka miał wiedzę, ile czasu musi poświęcić na oczekiwanie w kolejce. Wtedy łatwiej będzie mu zaplanować czas. Pacjent oczekujący na wizytę niekoniecznie musi to robić w budynku przychodni – tłumaczy dyrektor ośrodka. – Ponadto, chcielibyśmy aby przy każdym gabinecie lekarskim znajdował się ekran, na którym pojawiałaby się informacja o numerze pacjenta, który może wejść do gabinetu. Są to w sumie drobne sprawy, jednak w znaczący sposób podnoszą komfort pacjenta… – podsumowuje Agnieszka Sulkowska.

Projekt „Platforma e-usług MWOMP” został zrealizowany w ramach konkursu Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”, Typ projektów: „E-zdrowie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu to 2.995.176,00 zł współfinansowana przez Fundusze Unijne oraz ze środków Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, celem głównym  projektu „Platformy e-usług MWOMP” jest uruchomienie elektronicznych usług publicznych takich jak: e-rejestracja, e- dokumentacja, e-ankieta, e-powiadomienia, e-kolejka, e-porada, prowadzących do poprawy poziomu świadczeń zdrowotnych oraz ich dostępności.

Projekt realizowany jest w Partnerstwie z następującymi podmiotami leczniczymi:

  1. Adrianna Maria Fułek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ASMED” 09-214  Mochowo 46
  2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” Tadeusz Kozubski S.j. z ul. Wojska Polskiego 35, 09-500 Gostynin
  3. Maciejski Kazimierz Poradnia Rodzinna „MEDYK”  ul. Napoleońska 21, 06-600 Mława
  4. „Nasze Zdrowie” Sp. z o.o.  ul. Górnośląskiej 4A, 00-444 Warszawa
  5. Zdrowie – Brudzeński Zakład Opieki Zdrowotnej, Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 2, 09-414 Brudzeń Duży.