Święty Mikołaj Urzędnik

REKLAMA

Urzędnik Świętym Mikołajem? To możliwe. Już w piątek Dom Samotnej Matki i Dziecka w Starej Białej odwiedzą pracownicy urzędu marszałkowskiego. Dzieci dostaną 14 dużych prezentów, a w nich wszystko, o co prosiły w listach do Świętego Mikołaja.

Akcja zbiórki prezentów została przeprowadzona w urzędzie już po raz szósty. W tym roku dzięki zaangażowaniu i hojności pracowników urzędu do dzieci z mazowieckich domów dziecka i domów samotnej matki trafi blisko 150 paczek pełnych niespodzianek.

PowiązaneTematy

Prezenty przygotowali urzędnicy. Dodatkowo, w holu urzędu w Warszawie oraz w delegaturach na całym Mazowszu ustawiono wielkie czerwone worki, do których można było wrzucać upominki. W ten sposób udało się przygotować blisko 150 paczek z prezentami dla dzieci z Domów Dziecka w Równem, Kaliskach, Radomiu oraz Domu Samotnej Matki w Starej Białej oraz Warszawie Pradze.

Świętemu Mikołajowi będzie towarzyszył marszałek Adam Struzik.