REKLAMA

Stypendia czekają na uczniów z Płocka i powiatu

REKLAMA

Rozpoczął się nabór do programu stypendiów Fundacji ORLEN. Skorzystać mogą uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz klas 7 i 8 szkół podstawowych z Płocka, a także z powiatu płockiego.

Wraz z pierwszym dzwonkiem szkolnym, Fundacja ORLEN rozpoczęła nabór do programu stypendialnego dla uczniów z Płocka i powiatu płockiego. Już po raz dwunasty uczniowie mogą starać się o stypendium za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Wnioski należy składać do 14 września poprzez formularz on-line dostępny na stronie internetowej Fundacji ORLEN.

O stypendia ubiegać się mogą uczniowie, którzy mieszkają na terenie Płocka lub powiatu płockiego. Program kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej. W ramach programu, można otrzymać stypendium naukowe bądź sportowe – w zależności od rodzaju osiągnięć i zainteresowań.

– Miniony rok szkolny był pełen wyzwań i wymagał od uczniów niebywałej elastyczności i samodyscypliny. Chcemy nagrodzić ich trud i wytrwałość. Wierzymy, że środki finansowe, którymi będą samodzielnie dysponować, pozwolą im na realizację pasji szkolnych i pozaszkolnych – mówi Marta Soluch, Prezes Fundacji ORLEN.

Uczniowie ubiegający się o stypendium sportowe muszą posiadać średnią co najmniej na poziomie 4,0. Aby startować po stypendium naukowe, średnia musi być wyższa – 4,7 w przypadku uczniów szkół podstawowych i 4,5 w przypadku szkół ponadpodstawowych.Dodatkowe punkty można uzyskać za udokumentowane działania społeczne. Szczegółowe kryteria przyznawania punktów opisane są w Regulaminie programu, dostępnym na stronie Fundacji ORLEN w zakładce „Nasza działalność” – „Program stypendialny”.

Wysokość miesięcznego stypendium dla uczniów szkół ponadpodstawowych wynosi 300 zł, natomiast dla uczniów szkół podstawowych – 200 zł. Roczne stypendia otrzymają kandydaci, którzy w procesie rekrutacji otrzymają największą liczbę punktów.

Program dla uczniów z terenu Płocka i powiatu płockiego jest jednym z siedmiu programów stypendialnych realizowanych przez Fundację ORLEN. W dotychczasowych jedenastu edycjach tego programu Fundacja ORLEN wsparła finansowo edukację blisko 1800 uczniów z Płocka i powiatu płockiego.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU