Sprostowanie

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Publikujemy sprostowanie Urzędu Miasta Płocka dotyczące artykułu “Rusza remont Stoczniowca. Ogłoszono przetarg”.

W publikacji na łamach Petroecho.pl z dnia 17 listopada autorstwa Michała Siedleckiego pt. „Rusza remont Stoczniowca. Ogłoszono przetarg” użyto sformułowania „Przetarg miał wystartować we wrześniu 2014 roku, lecz z nieznanych przyczyn tak się nie stało.” Jest to nieuprawniona opinia autora tekstu, która wprowadza opinię publiczną w błąd.

Powodem ogłoszenia przetargu na remont Kompleksu Sportowego Stoczniowiec w listopadzie, a nie tak jak pierwotnie planował UMP we wrześniu czy październiku 2014 r. była konieczność uzyskania zgody Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie na włączenie się z kanalizacją deszczową dla kompleksu sportowego Stoczniowiec zgodnie z warunkami wydanymi przez Wodociągi Płockie w celu wykonania odwodnienia dla przedmiotowego kompleksu. Zamkniecie tej procedury na linii Gmina Miasto Płock- WZMiUW było ostatnim warunkiem niezbędnym do ogłoszenia przetargu nieograniczonego. Przetarg ogłoszono bezzwłocznie po otrzymaniu dokumentów z WZMiUW i tym samym zakończeniu powyższej procedury administracyjnej.

Zespół ds. Medialnych Urzędu Miasta Płocka

Podziel się:

Komentarze są zamknięte

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji