REKLAMA

SLD: Odwołać marszałka! Struzik: To brutalna walka

REKLAMA

Klub Radnych SLD Sejmiku Województwa Mazowieckiego wnioskuje o natychmiastowe odwołanie od władzy marszałka Adama Struzika. Jest to według nich konieczne po publikacji Programu Ostrożnościowego Województwa Mazowieckiego, który zakłada zwiększenie zadłużenia do blisko 2 miliardów złotych w 2019 roku. – To brutalna walka o swoje być albo nie być na scenie politycznej – komentuje marszałek.

Klub Radnych SLD Sejmiku Województwa Mazowieckiego przesłał wczoraj oświadczenie, w którym wnioskuje o natychmiastowe odsunięcie od władzy Adama Struzika. Według nich, zagrożeniem dla przyszłości Mazowsza jest Program Ostrożnościowy zaplanowany przez marszałka, który przewiduje wzrost zadłużenia do wysokości prawie 2 miliardów złotych w 2019 roku. – W programie ujęte są dane dotyczące zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji przez Mazowsze. Z analizy wynika, że spłata wszystkich zobowiązań Mazowsza odbędzie się do końca 2039 r., a suma odsetek i rat kapitałowych sięgnie astronomicznej kwoty 2 689 072 698! – piszą radni.

PowiązaneTematy

Zarzucają również, że Program ostrożnościowy przewiduje  do 2019 zamrożenie wzrostu wydatków bieżących na oświatowe jednostki budżetowe, pozostałe jednostki budżetowe, dotacji dla instytucji kultury, dotacji dla wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, wydatków związanych z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dotacji dla organizacji pozarządowych, wydatków na ochronę zabytków, wydatków na remonty dróg wojewódzkich, promocję województwa oraz brak wydatków ze środków własnych województwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (finansowanie w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa).

Zarzuty podsumował Grzegorz Pietruczuk, Przewodniczący Klubu Radnych SLD Sejmiku Województwa Mazowieckiego:

Adam Struzik przerzuca lata swojej hulaszczej polityki finansowej na barki mieszkańców Mazowsza! To skandaliczne zagranie ma na celu „dociągnięcie” za wszelką cenę i po trupach do końca kadencji. Adam Struzik postanowił dokonać jawnego zamachu na organizacje pozarządowe czego efektem będzie ich likwidacja, która w konsekwencji odbije się na mieszkańcach! Dotacje dla NGO w latach 2014-2019 wyniosą 0 zł. SLD mówi STANOWCZE I KATEGORYCZNE NIE!

Co na to marszałek województwa mazowieckiego?

Otrzymaliśmy komentarz Adama Struzika w tej sprawie.

– Wszelkie dane na temat sytuacji Mazowsza są dostępne – również w naszych informacjach prasowych. Warto byłoby zastanowić się, co kieruje mazowieckimi radnymi SLD w ich działaniach – mówi Adam Struzik. – Opozycja zazwyczaj ma odmienne zdanie niż rządzący, ale są momenty, w których należałoby mówić jednym głosem. I mamy właśnie taki moment – gdy źle skonstruowane „janosikowe” wyniszcza Mazowsze finansowo, gdy trwa walka o zmianę przepisów „janosikowego”. Co wtedy robią politycy SLD? Ci w sejmiku żonglują danymi i wmawiają opinii publicznej, że całe zło wiąże się z moją osobą. Odwracając uwagę od prawdziwego problemu, szkodzą Mazowszu. Ci w Sejmie – nie pomagają przy pracach nad zmianą „janosikowego”. Gdy przychodzi moment głosowania nad czymś, co może być dla Mazowsza pomocne – głosują przeciw.

Podczas ostatniego głosowania, gdy decydowano o ograniczeniu w przyszłym roku wysokości „janosikowego” i odroczeniu w czasie spłaty pełnej kwoty, wyjątkiem była posłanka Stanisława Prządka. Jak widać, działania SLD to brutalna walka o swoje być albo nie być na scenie politycznej. I tymi cynicznymi zagraniami pozwalają, by pieniądze mazowieckich przedsiębiorców w zbyt dużej wysokości szły na rozwój innych regionów. W kwestii rzekomego wniosku mogę tylko dodać, że ta informacja najlepiej oddaje zachowanie radnych SLD. To słowa bez pokrycia – żadnego wniosku nie złożono – podsumowuje marszałek.