Skrzyżowanie Kolegialna-1 Maja zamknięte, Jasna otwarta

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Jak informuje Miejski Zarząd Dróg, z powodu awarii kolektora kanalizacji deszczowej konieczne jest zamknięcie skrzyżowania ulic Kolegialna – 1-go Maja. Zamkniecie nastąpi dziś około godz. 17, po okresie największego popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Skrzyżowania ul. Kolegialnej z ul. Misjonarską i ul. Gradowskiego pozostaną przejezdne. Po południu otwarta zostanie natomiast ul. Jasna.

Powodem zamknięcia skrzyżowania jest najprawdopodobniej awaria kolektora kanalizacji deszczowej. W wyniku awarii, podbudowa z podłoża piaskowego została wypłukana, a nawierzchnia asfaltowa utrzymuje się tylko na podbudowie pomocniczej z tłucznia i betonu. Właśnie dlatego konieczne jest zamkniecie skrzyżowania ulicy Kolegialnej z ulicą 1-go Maja.

Obecnie nie można określić na jak długo to skrzyżowanie będzie wyłączone z ruchu. Ustalenie jak poważna jest awaria będzie możliwe dopiero po usunięciu nawierzchni jezdni i odsłonięciu kolektora kanalizacyjnego. Po uzyskaniu takich informacji, MZD poinformuje o zmianie sytuacji w obrębie skrzyżowania ul. Kolegialnej i ul. 1-go Maja.

Kończą się natomiast prace w rejonie skrzyżowania ulic Kazimierza Wielkiego – Jasna – Parowa. Dziś w godzinach popołudniowych skrzyżowanie i ulica Jasna zostaną udostępnione dla ruchu.

Prace i utrudnienia w ruchu w rejonie tego skrzyżowania występowały od 8 sierpnia 2011 r. Były związane z usuwaniem skutków ubiegłorocznej lipcowej nawałnicy i wymianą kolektora sanitarnego przez Wodociągi Płockie. Pierwotnie, roboty prowadzone przez firmę Molewski Sp. z o.o. miały zakończyćsię 31 sierpnia ubiegłego roku, jednak wykonawca wielokrotnie przedłużał termin zakończenia prac w tym rejonie. Aktualnie kończy się układanie nawierzchni asfaltowej i dziś w godzinach popołudniowych ul. Jasna zostanie przywrócona dla ruchu pojazdów. Najpóźniej do 22 czerwca firma Molewski zobowiązała się przywrócić do stanu pierwotnego chodnik i zieleńce na ul. Jasnej. Wtedy ostatecznie zakończą się utrudnienia w tej części miasta.

źródło: Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji