Seniorzy mają swój sejmik

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Za nami pierwsze posiedzenie Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego. W spotkaniu wzięli udział seniorzy z Mazowsza – przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, uniwersytetów trzeciego wieku oraz gminnych rad seniorów.

30 marca odbyło się pierwsze spotkanie Sejmiku Senioralnego Województwa Mazowieckiego. Sprawy, jakie zostały poruszone podczas tego posiedzenia, to m.in. polityka senioralna na Mazowszu, problemy osób starszych oraz współpraca środowiska seniorów z samorządami. Padło też wiele propozycji, dotyczących przyszłej pracy.

– Prezentujemy dzisiaj na spotkaniu kilka pomysłów, m.in. Bezpieczny Senior czy Seniorzy w Przedszkolu – mówiła Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

Pierwsza propozycja to Bezpieczne Usługi Samorządowe dla seniorów. Chodzi o to, by seniorzy mieli w jednym miejscu dostęp do rzetelnych informacji na temat usług i działań oferowanych przez różne instytucje i organizacje pozarządowe. Drugi z projektów zgłoszonych przez seniorów to “Senior w przedszkolu” – pomysł na integrację najmłodszego i najstarszego pokolenia z Mazowsza. Kolejna propozycja to “Seniorzy rodzinami wspierającymi”. Projekt ten ma zaangażować seniorów do wspierania rodzin, w których wychowują się dzieci z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

– Mam nadzieję, że finałem tego spotkania będzie taki ogólny wniosek, że raz w roku takie spotkanie seniorów z całego Mazowsza jest potrzebne – przynajmniej ze względu na wymianę doświadczeń, ale też podpatrzenie, co dzieje się w innych środowiskach – mówi harcmistrz Andrzej Markowski z płockiej Rady Seniorów.

Co piąty mieszkaniec Mazowsza jest seniorem. Prognozuje się, że do roku 2035 będzie przybywało ludzi w starszym wieku.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji