Samorządowy Kongres Oświaty

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Już jutro, 26 września 2012 r., rozpoczyna się w Warszawie Samorządowy Kongres Oświaty w którym będę miał niezwykłą przyjemność uczestniczyć.

Pod hasłem Kongresu „Żądamy lepszej oświaty!” odbędziemy kilka merytorycznych debat, podczas których rozmawiać będziemy o jakości oświaty w kontekście Karty Nauczyciela, zmian w ustawie o systemie oświaty, oraz zarządzania. Debaty dotyczyć będą także nowoczesnego szkolnictwa zawodowego, roli nowoczesnych technologii w podnoszeniu jakości nauczania oraz aktywnym porozumieniu obywatel – samorząd. To w środę.

W czwartek zaś, 27 września, podczas drugiego dnia kongresu Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki zapełni się przedstawicielami samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, dzień zaś upłynie pod znakiem wystąpień zaproszonych gości. Moje wystąpienie, roboczo zatytułowane„Parlament wraz z samorządami na rzecz lepszej oświaty”, dotyczyć będzie:

  • działalności Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, której przewodniczę w Sejmie, w kontekście zmian w systemie oświaty,
  • wnikliwemu zainteresowaniu Komisji postulatami w zakresie oświaty i Karty nauczyciela,
  • pracach „samorządowego forum konsultacyjnego”,
  • comiesięcznych posiedzeniach Prezydium naszej Komisji i członków Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
  • kryzysie finansów samorządowych,
  • jakości polskiej edukacji i efektywność gospodarowania przeznaczanymi na ten cel środkami publicznymi.

W trakcie kongresu przedstawimy, poprzez projekty legislacyjne, warunki jakie muszą być spełnione, aby samorządy mogły skutecznie finansować i realizować zadania oświatowe. Będzie on także miejscem wyrażenia opinii i wsparcia postulatów samorządów: gmin, miast, powiatów oraz samorządów wojewódzkich.

Kongres będzie również miejscem podsumowania naszej wspólnej Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, wnoszącej projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach Jednostek Samorządu Terytorialnego. W trakcie Kongresu będzie można również osobiście przekazać listy z podpisami, które po zakończeniu obrad delegacja przedstawicieli samorządów wręczy Marszałkowi Sejmu.

Piotr Zgorzelski

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji