REKLAMA

Są środki na założenie firmy

REKLAMA

– Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad własnym biznesem? Czy masz plan na własną firmę? Chcesz założyć własną działalność gospodarczą, ale jesteś osobą bezrobotną i nie masz wystarczających środków finansowych na start firmy? Chcesz być pracodawcą dla samego siebie? – zachęca Powiatowy Urząd Pracy, który realizuje program przyznania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

PowiązaneTematy

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej, pozostających bez pracy w powiecie płockim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na wykonanie tego projektu uzyskano dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 4.425.100 zł.

– Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i powyżej, należących do grup defaworyzowanych, czyli osób powyżej 50. roku życia, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach i kobiet, które pozostają bez pracy w powiecie płockim – wyjaśnia Małgorzata Bombalicka, dyrektor PUP.

W tym roku urząd może dofinansować rozpoczęcie działalności dla 61 osób, w tym minimum 20 kobiet. Wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej dla każdego uczestnika projektu nie może przekroczyć 22 tys. złotych. Wsparcie zostanie udzielone w okresie do 4 miesięcy od przystąpienia do projektu.Aby starać się o przyznanie środków, trzeba mieć 30 lat i powyżej, być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku jako osoba bezrobotna (z ustalonym II profilem pomocy) i należeć do jednej z niżej wymienionych grup defaworyzowanych:
– osoby powyżej 50. roku życia,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– osoby długotrwale bezrobotne (zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się osobę bezrobotną, tj. osobę pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy i aktywnie poszukującą zatrudnienia, nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy).

Jeśli spełniacie powyższe warunki, trzeba złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników w siedzibie PUP w Płocku lub za pośrednictwem poczty, nie można jednak wniosku wysyłać pocztą elektroniczną.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1 (pokój 22, tel. 24/267-46-65) oraz na stronie internetowej www.pupplock.pl.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU