Ryzykowna sprzedaż uliczna

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Zgodnie z nowymi przepisami, które zaczną obowiązywać od soboty 19 listopada, sprzedawcy, którzy handlują towarem poza miejscem wyznaczonym przez urząd miasta, otrzymają karę grzywny lub przepadek towaru.

Od soboty strażnicy miejscy będą mogli ukarać nielegalnych sprzedawców grzywną w kwocie od 20 do nawet 5 tysięcy złotych. Wysokość mandatu ma zależeć m.in. od ilości i rodzaju towaru oraz ilości dotychczasowych wykroczeń przy sprzedaży ulicznej.

Obecnie, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka, funkcjonariusz Straży Miejskiej wystawia osobie handlującej w niedozwolonym miejscu opłatę targową w kwocie 150 zł. Dodatkową karą dla osób handlujących w niedozwolonym miejscu jest fakt, iż sąd będzie mógł orzec przepadek sprzedawanego towaru. Co istotne – stanie się tak nawet wtedy, gdy nie będzie on własnością sprzedającego

[quote]funkcjonariusz Straży Miejskiej wystawia osobie handlującej w niedozwolonym miejscu opłatę targową w kwocie 150 zł. [/quote]

Według autorów nowelizacji, nielegalny handel uliczny powoduje m.in. wprowadzanie do obrotu towarów niewiadomego pochodzenia, łamanie prawa związanego ze spokojem i porządkiem publicznym, ograniczenie nieuczciwej konkurencji oraz zakłócenie estetyki i harmonii przestrzeni publicznej. Dotychczasowe zapisy Kodeksu wykroczeń, dotyczące zakazu wykonywania działalności gospodarczej bez wymaganego zgłoszenia oraz tamowania bądź utrudniania ruchu na drodze publicznej “nie zapewniają efektywnej eliminacji negatywnych zjawisk będących przyczyną podjęcia niniejszej inicjatywy ustawodawczej”.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń ( Dz. U. z 2011 r. Nr 224 poz. 1340).

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji