Ruszyły programy wsparcia samorządu województwa

REKLAMA

Samorząd województwa mazowieckiego uruchomił nowe środki na programy wsparcia. Do rozdysponowania jest aż 80 milionów złotych, między innymi na wsparcie OSP, sportu, sołectw czy ogródków działkowych.

Strażnice OSP, rozwój bazy sportowej, aktywizacja sołectw czy wsparcie na ogródki działkowe – to tylko część programów, które w tym roku uruchomi samorząd województwa mazowieckiego. W sumie na ten cel z budżetu województwa przeznaczonych zostanie blisko 80 mln zł.

– Cieszę się, że po raz kolejny możemy wesprzeć samorządy lokalne w realizacji ważnych dla mieszkańców inwestycji. W tym roku uruchamiamy liczne programy wsparcia dla gmin, w tym dla sołectw, dla Ochotniczych Straży Pożarnych, na infrastrukturę sportową i edukację, ale też będziemy pomagać działkowcom i wspierać ochronę powietrza – podkreślał marszałek Adam Struzik.

Wsparcie ochrony powietrza

PowiązaneTematy

Głównym celem programu wsparcia ochrony powietrza jest polepszenie jakości powietrza na Mazowszu. O pomoc będą mogły ubiegać się gminy wiejskie, miejskie i wiejsko-miejskie. Dofinansowanie zadania może wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowanych i nie powinno przekroczyć 200 tys. zł.

Przyznane środki gminy mogą wykorzystać m.in. na zakup narzędzi do kontroli palenisk domowych, tworzenie terenów zielonych czy zakup systemu, służącego do informowania o jakości powietrza. Wsparcie będzie mogło być przeznaczone także na zakup oczyszczaczy powietrza do budynków użyteczności publicznej, zwiększenie efektywnej dystrybucji ciepła oraz działania edukacyjno-informacyjne.

Nabór wniosków ruszy już na początku kwietnia. Na ten cel samorząd województwa przyznał 5 mln zł wsparcia.

Dofinansowanie pracowni informatycznych i językowych

5 mln zł samorząd Mazowsza przeznaczy na wsparcie rozwój placówek oświatowych. Samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na modernizację i tworzenie nowych pracowni informatycznych i językowych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dotacje obejmują drobne inwestycje, zakup nowoczesnego sprzętu i niezbędnego oprogramowania, a także elementów wyposażenia.

Aktywizacja działkowców

W tym roku po raz pierwszy uruchomiony zostanie nowy program wsparcia dla działkowców. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców, będzie można ubiegać się o środki na budowę i modernizację infrastruktury ogrodowej. Samorząd chce, by środki przeznaczyć na działania, dzięki którym poprawi się przestrzeń do wypoczynku i rekreacji. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego projektu to 10 tys. zł. Łącznie samorząd Mazowsza przeznaczy na realizację programu 5 mln zł.

Wsparcie zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa

Na realizację pilotażowego instrumentu wsparcia rozwoju samorząd Mazowsza przeznaczył w tym roku 30 mln zł. Środki posłużą między innymi do modernizacji dróg powiatowych i gminnych oraz realizacji projektów edukacyjnych i kulturalnych.

Aktywizacja sołectw

Na Mazowszu jest ok. 7,3 tys. sołectw. Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw został uruchomiony w zeszłym roku i tylko z subregionu płockiego wsparcie otrzymały aż 44 projekty.

W tym roku po raz kolejny mazowieckie gminy będą mogły ubiegać się o środki na nowe boiska, parki, place zabaw czy książki do biblioteki. Każda gmina będzie mogła złożyć do pięciu wniosków na pięć różnych zadań. Maksymalne wsparcie dla jednego projektu to 10 tys. zł.

Wszystkie elementy zakupione dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu województwa mazowieckiego powinny być udostępniane nieodpłatnie w powszechnie dostępnych publicznych obiektach i przestrzeni lub służyć ogółowi lokalnej społeczności.

– MIAS to program, który daje bardzo szerokie możliwości rozwoju mazowieckich gmin, ale także stwarza warunki do godnego życia i odpoczynku w środowisku wiejskim. Cieszę się, że dzięki temu wsparciu lokalne wspólnoty zyskają nowe miejsca do odpoczynku, wyremontują świetlice czy zakupią niezbędne wyposażenie – mówił marszałek województwa Adam Struzik podczas wtorkowej konferencji prasowej.

Na Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw zarezerwowano 13,9 mln zł. Nabór wniosków ruszy na początku kwietnia.

Wsparcie infrastruktury sportowej

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej to program, który powstał w zeszłym roku. Jest on odpowiedzią na zgłaszane przez gminy i powiaty zapotrzebowanie na remonty aktualnych lub utworzenie nowych obiektów sportowych.

W poprzednim roku dofinansowanych zostało 69 wniosków, z czego 7 z subregionu płockiego. W tym roku samorządy będą mogły ubiegać się o wsparcie na budowę boisk, skateparków, placów zabaw czy torów sportowych i pumptracków. Na ten cel samorząd Mazowsza przeznaczy 10 mln zł.

Nabór ruszy już na początku kwietnia. Dofinansowanie zadania może wynieść do 75 proc. kosztów kwalifikowanych i nie powinno przekroczyć 200 tys. zł.

– Wszyscy mieszkańcy, zarówno w miastach, jak też w małych miejscowościach i wsiach, powinni mieć dostęp do obiektów sportowych. Niestety, często ze względu na ograniczone środki, samorządy lokalne nie mogą sobie pozwolić na tego typu inwestycje. Dlatego tak ważne jest nasze wsparcie – mówił Konrad Wojnarowski, radny województwa mazowieckiego.

Wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej

Na Mazowszu są około dwa tysiące jednostek OSP, w których aktywnie działa blisko 75 tys. strażaków. Samorząd województwa pomoże strażakom ochotnikom w remontach ich baz. Na remonty posadzek, dachów, elewacji i stolarki okiennej, a także instalacji elektrycznej czy zakup nowych wozów strażackich i ubrań ochronnych władze Mazowsza przekażą w tym roku 10 mln zł. Dodatkowo 2 mln zł trafią na remonty strażnic, kolejne 7 mln zł na zakup sprzętu przeciwpożarowego, a 1 mln zł na zakup ubrań ochrony indywidualnej strażaka.