Remonty na Dobrzykowskiej i Bielskiej

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
W poniedziałek, 24 września, rozpocznie się zapowiadany remont ulic Dobrzykowskiej i Bielskiej. Prace zrealizuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. za kwotę ponad 6,6 mln zł brutto. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace zakończą się do 31 października.

Na Dobrzykowskiej wahadłowo…
W pierwszej kolejności wykonawca rozpocznie przebudowę ulicy Dobrzykowskiej od ronda 19 pp Odsieczy Lwowa do granic miasta (odcinek 2,5 km). Ta inwestycja będzie trudniejsza, ponieważ trzeba nie tylko poprawić stan nawierzchni, ale i podnieść drogę na wypadek powodzi. Przekazanie placu budowy nastąpi już w najbliższy poniedziałek (17 września), jednak intensywne roboty drogowe firma Kobylarnia rozpocznie tydzień później – 24 września. Nie unikniemy, niestety, utrudnień w ruchu w tej części miasta.

Na szczęście nie będzie konieczne całkowite zamknięcie drogi. Aby ograniczyć do minimum uciążliwości, wykonawca ułoży tymczasową trasę z płyt drogowych, po której będzie odbywał się ruch wahadłowy. Przebudowa będzie prowadzona przy użyciu sygnalizacji świetlnej (w godz. 20-5), a w ciągu dnia (w godz. 5-20) ruchem wahadłowym będą kierować uprawnione osoby. Wykonawca ma także obowiązek zapewnienia możliwości dojazdu dla mieszkańców osiedla Pradolina Wisły.

MZD otrzyma z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 350 tysięcy dofinansowania ze środków celowych na działania przeciwpowodziowe na przebudowę ul. Dobrzykowskiej.

…a Bielska weekendowo
Remont ulicy Bielskiej zostanie przeprowadzony od granic administracyjnych miasta do okolic ul. Jędrzejewo (odcinek blisko 2 km). Ta inwestycja MZD zostanie dofinansowana z budżetu państwa kwotą 1,64 mln zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Prace drogowe i związane z tym utrudnienia na ul. Bielskiej rozpoczną się na przełomie września i października. W poniedziałek 17 września nastąpi oficjalne przekazanie placu budowy firmie PBDiM Kobylarnia.

W ramach remontu tego odcinka ul. Bielskiej zostanie sfrezowana istniejąca nawierzchnia i wykonana nowa, zostanie także poszerzony pas ruchu do szerokości 3,25 m oraz poprawione odwodnienia nawierzchni.

I tutaj nie unikniemy utrudnień w ruchu, jednak w dni powszednie zostanie wprowadzony ruch wahadłowy na poszczególnych remontowanych odcinkach, a prace, związane z wykonaniem nowej nawierzchni, będą prowadzone w weekendy. W tym czasie planowane jest całkowite wyłączanie ulicy Bielskiej z ruchu i wyznaczenie objazdów. O wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu, terminach zamknięcia dla ruchu i objazdach MZD będzie informować na bieżąco.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji