Remont zabytków z dotacją

REKLAMA

Do 31 stycznia można składać wnioski o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach.

Dotacje mogą być przyznane właścicielom i posiadaczom obiektów, które są wpisane do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze Płocka. Istotnym wymogiem jest, aby zabytki były dostępne publicznie i posiadały istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców naszego miasta.

PowiązaneTematy

Dotacje mogą być udzielane na prace lub roboty budowlane, które zostaną przeprowadzone w roku 2013. Zasady jej przyznawania określa Uchwała Nr 817/LVII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2010 roku, dostępna wraz z prezentacją pod tym linkiem. Szczegółowych informacji na ten temat udziela Referat Rewitalizacji Miasta – tel. 24 367-14-53, rewitalizacja@plock.eu.

Od 2006 roku dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta wykonano prace przy 69 zabytkach. Całkowita wartość wykonanych prac i robót budowlanych to ponad 10,2 mln zł, natomiast wartość udzielonych dotacji z budżetu miasta to 4,7 mln zł.