Ratusz: Nie można zakazać wchodzenia psów do parku

REKLAMA

Radny Wojciech Hetkowski złożył interpelację, w której proponował zmianę regulaminu korzystania z Parku Północnego. Miałaby ona polegać na wprowadzenie całkowitego zakazu psów do parku na Podolszycach Północnych.

Radny wskazywał, że pomysł powstał podczas spotkania z radą osiedlową.

PowiązaneTematy

„W trakcie spotkania z Radą Mieszkańców Osiedla Podolszyce Północ sformułowano w oparciu o opinie użytkowników postulat dokonania zmiany regulaminu korzystania z Parku Północnego. Zasugerowano konieczność wprowadzenia całkowitego zakazu wprowadzania do parku psów także na smyczy.
Zgłaszający postulat argumentowali to względami bezpieczeństwa przebywających tam osób, w tym małych dzieci oraz względami związanymi z higieną.”

Pomysł wzbudził kontrowersję. Z jednej strony mieszkańcy mają dość przykrych niespodzianek na trawnikach w parku, ale z drugiej – psy też trzeba gdzieś wyprowadzać. Dziś na interpelację odpowiedział urząd miasta, który stwierdził, że nie można spełnić sugestii przeciwników psów w parku.

„[…] informuję, że nie można nałożyć na właścicieli psów całkowitego zakazu wyprowadzania psów do Parku, ponieważ stanowić to będzie naruszenie zasady swobody przebywania i poruszania się w danym miejscu, która przysługuje wszystkim obywatelom, w tym właścicielom zwierząt domowych. Nakładanie konkretnych obowiązków na właścicieli psów musi zmierzać do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.” – odpowiedział Piotr Dyśkiewicz, zastępca prezydenta ds. komunalnych.

Zdaniem wiceprezydenta, aktualny regulamin odpowiednio zabezpiecza te kwestie, gdyż do Parku można wprowadzać psy jedynie na smyczy i w kagańcu.

Czy Waszym zdaniem miasto powinno przychylić się do propozycji radnego i wprowadzić całkowity zakaz wprowadzania czworonogów do Parku Północnego? Czekamy na Wasze komentarze.