Przyszłoroczne wydatki już zaplanowane

REKLAMA

W programie jutrzejszej sesji Rady Miasta Płocka jest uchwalenie budżetu miasta na przyszły rok. Prezydent Andrzej Nowakowski na konferencji prasowej przedstawił założenia planów finansowych.

– Będzie to budżet na niełatwy czas kryzysu. Od 2014 roku będzie też obowiązywał nowy, indywidualny wskaźnik zadłużenia, co musimy już uwzględnić przy planowaniu przyszłorocznego budżetu – wyjaśniał prezydent.
Prezydent przytoczył dane, dotyczące wzrostu zadłużenia Płocka w poprzednich latach. W 2008 r. zadłużenie miasta wzrosło o 26 mln zł, rok później o 53 mln zł, w 2010 o 65 mln zł, a w 2011 o 40 mln zł.

PowiązaneTematy

– Przestajemy miasto zadłużać. W 2012 roku zadłużenie wzrośnie o 6 mln zł, a w 2013 roku planujemy więcej spłacać, niż zaciągać zobowiązań – mówił prezydent Nowakowski.

Na jutrzejszej sesji Rady Miasta do przygotowanego projektu budżetu zostanie złożona autopoprawka. Po stronie dochodów przybędzie 1 mln zł – to dotacja z budżetu państwa na budowę ul. Obrońców Płocka 1920 r., tzw. „Schetynówka”.

– Kolejna dodatkowa kwota dla miasta to 37 mln zł, czyli zwrot środków z Unii Europejskiej z tytułu wykonania czwartego odcinka dróg dojazdowych do przeprawy mostowej. Początkowo miała to być kwota 30 mln zł, ale udało się w terminie wykonać wszystkie niezbędne prace i złożyć wniosek w ustalonym terminie, dlatego liczmy, że dofinansowanie unijne wyniesie 37 mln zł – mówił prezydent.

Ta dodatkowa kwota zostanie przeznaczona m.in. na:

  • budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 (1 mln zł),
  • modernizację przepompowni ścieków przy ul. Jasnej (550 tys. zł),
  • budowę ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą (500 tys. zł)
  • prace przygotowawcze do przebudowy sali gimnastycznej przy SP nr 11 (100 tys. zł).