REKLAMA

Przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów

REKLAMA

Przypominamy: zarządcy budynków i właściciele domów mają obowiązek usuwania śniegu, który zalega na dachach. 

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm. ), właściciele i zarządcy budowli muszą zapewnić bezpieczeństwo ich użytkowania w trakcie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zalegająca warstwa śniegu może spowodować uszkodzenie konstrukcji dachu, czy całego budynku narażając tym samym ludzkie życie i zdrowie. Niewłaściwe utrzymanie budynku karane jest grzywną lub też karą ograniczenia, bądź pozbawienia wolności do roku.

PowiązaneTematy

Niewłaściwe utrzymanie budynku karane jest grzywną lub też karą ograniczenia, bądź pozbawienia wolności do roku.Należy jednak pamiętać o tym, że usuwanie śniegu powinno być przeprowadzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Niewłaściwe przeprowadzenie prac, a więc niezgodne z normami BHP, może zagrozić osobom wykonującym prace, jak i niekorzystnie wpłynąć na stan budynku.

Dzisiaj intensywne odśnieżanie dachu, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, mogliśmy obserwować m.in. na Orlen Arenie.