Prezesi z nagrodami, a spółki ze stratami?

REKLAMA

PowiązaneTematy

– Nagrody dla prezesów spółek gminnych są uznaniowe i zależą od oceny ich pracy przez rady nadzorcze oraz właściciela, czyli prezydenta Płocka. Uznaniowość może zależeć od wyników finansowych, bądź trudności zadań, jakie spółki miały wykonać – tłumaczy Hubert Woźniak z płockiego ratusza. Spółki muszą więc być w doskonałej kondycji, bo ich prezesi otrzymali hojne nagrody roczne za 2014 r. A jak mają się do tego wyniki finansowe zarządzanych przez nich spółek? Sprawdziliśmy.

– Procedura przyznania nagród rocznych jest następująca: rada nadzorcza kieruje wniosek o nagrodę do Urzędu Miasta, gdzie jest on oceniany przez wydział nadzoru właścicielskiego i przekazywany do ostatecznej decyzji prezydentowi Płocka – wyjaśnia Hubert Woźniak.

Rady nadzorcze Wodociągów Płockich, Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, ZUOK Kobierniki, Agencji Rewitalizacji Starówki, Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Ryneksu tak dobrze oceniły pracę swoich prezesów, że wnioskowały o przyznanie im trzykrotności miesięcznych zarobków, najwyższa z nagród wynosiłaby więc… ponad 60 tys. złotych brutto.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że wiceprezydent Ciarkowski, któremu spółki komunalne podlegają, zdecydował jednak, że nagrody owszem, zostaną przyznane, ale w wysokości jednej średniej miesięcznej pensji. Prezydent Andrzej Nowakowski finalnie podniósł tę sumę trzem z sześciu prezesów, którzy mieli odebrać nagrody. Tak więc Mirosław Kłobukowski, Stefan Kotlewski i Marek Naworski otrzymają w efekcie dwukrotność swoich miesięcznych poborów, a prezesi Ryneksu, MZGM TBS i ARS – jednokrotność. Łącznie na ten cel ratusz przekaże około 146 tys. złotych.

Nagroda roczna w przeliczeniu na złotówki prezentuje się więc następująco:

  • MTBS – Mirosław Kłobukowski –  ok. 41, 5 tys. zł brutto (ok. 27 tys. zł netto),
  • Wodociągi Płockie – Marek Naworski – ok. 32 tys. zł brutto (ok. 22 tys. zł netto),
  • ZUOK Kobierniki – Stefan Kotlewski – ok. 32 tys. zł brutto (ok. 22 tys. zł netto),
  • Rynex – Radosław Bednarski  – ok. 16 tys. brutto (ok. 11,2 tys. zł netto),
  • MZGM -TBS – Wioletta Magin  – ok. 12,7 tys. zł brutto (ok. 8,8 tys. zł netto),
  • ARS – Jacek Koziński – ok. 12 tys. zł brutto (ok. 8,3 tys. zł netto).

Ale to przecież tylko część spółek komunalnych. Gdzie nagrody dla pozostałych prezesów?

– Rady Nadzorcze Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., PZOZ, SITA, Wisły Płock, Sekcji Piłki Ręcznej Wisła Płock S.A., Inwestycji Miejskich nie wystąpiły o roczną nagrodę – wyjaśnia Hubert Woźniak.

Czyżby powyższe spółki nie miały się czym pochwalić? Żeby to sprawdzić, postanowiliśmy zajrzeć do wyników finansowych spółek za rok 2014, czyli okres, za który przyznawane są nagrody.

Materiały: UM Płock
Materiały: UM Płock

Na 14 spółek po równo 7 wygenerowało straty, a 7 zyski. Niestety, straty są dotkliwe, łącznie to ponad 22,6 mln złotych. Zyski lekko przekroczyły 5 mln złotych. Bilans ogólny nie jest więc korzystny.

Jak widać, największą stratę wygenerował w ubiegłym roku PZOZ Sp. z o.o. – ponad 6,7 mln zł (przypomnijmy, że za 2013 rok spółka ta wygenerowała stratę w wysokości blisko 3,2 mln zł). Drugie niechlubne miejsce zajmuje WISŁA PŁOCK S.A. – ponad 4,6 mln zł (w 2013 roku rekordowa strata tej spółki wyniosła 6,4 mln zł), a trzecie – PPPT S.A. – ponad 4 mln zł straty (w 2013 roku – 1,3 mln zł straty). W tej sytuacji prezesi tych spółek nie byli brani pod uwagę w procesie przyznawania nagród.

[button link=”http://petronews.pl/spolki-miejskie-skad-ich-zadluzenie/” target=”new” color=”default”]Zobacz również: Spółki miejskie – skąd ich zadłużenie?[/button]

Kto zatem znalazł się na podium?

Najwięcej zarobiły Wodociągi Płockie Sp. z o.o. – blisko 2,4 mln zł. na drugim miejscu plasuje się ZUOK Kobierniki (1,29 mln zł), a na trzecim – SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. (nieco ponad milion zł). Jedynie te trzy spółki osiągnęły zyski, przekładające się na siedmiocyfrowy wynik.

Z tego zestawienia wynika, że dwóch z trzech najhojniej wynagrodzonych prezesów spółek może pochwalić się wysokimi wynikami w tabeli osiągnięć finansowych. A MTBS? Wynik tej spółki nawet w 2013 r. był wyższy – ponad 39 tys. złotych na plusie. A prezes tej spółki dostał wszak najwyższą nagrodę. Spróbujemy wyjaśnić, czym, oprócz niewielkiego zysku, zasłużył się dla swej spółki prezes Mirosław Kłobukowski.

Co do kondycji finansowej płockich spółek miejskich – temat będziemy kontynuować.