Prace w podziemiach Małachowianki na finiszu [ZDJĘCIA]

REKLAMA

Prace w podziemiach Małachowianki wielkimi krokami zmierzają ku końcowi. Budowa ścieżki dydaktycznej, eksponującej średniowieczne relikty architektury od XII do XVIII wieku, jest już na finiszu. Jak podaje płocki ratusz, trwają procedury odbioru najstarszej części rewitalizowanej szkoły.

Podczas prac badawczych, które trwały od grudnia 2012 do grudnia 2013 roku, odkryto m.in. fragmenty murów średniowiecznych i nowożytnych, świadczących o wielowiekowych nawarstwieniach kulturowych szkoły. Znalezione wykopaliska zostaną udostępnione zwiedzającym w bardzo czytelny sposób. Na terenie Małachowianki powstała ścieżka dydaktyczna, którą wzorowano na tej z krakowskiego Wawelu.

PowiązaneTematy

W nowo zaaranżowanej sali ekspozycyjnej w podziemiach szkoły – w Kolegiacie św. Michała – powstała trasa dla zwiedzających, umożliwiająca oglądanie odkrytych reliktów w najszerszym zakresie. Aby zapewnić bezpośredni dostęp do zabytków architektury romańskiej i gotyckiej, powstał chodnik, który obiega prawie całą powierzchnię reliktów w wyższej części sali. Dzięki zastosowaniu specjalnych, LED-owych projektorów, odwiedzający zobaczą pełną prezentację z poszczególnych epok w przyjazny i atrakcyjny sposób.

Ścieżka pozwoli na zapoznanie m.in. z detalami architektonicznymi, zabytkami, takimi jak fragmenty odzieży czy monet. Przez przeszklone panele zobaczymy naturalnej wielkości pochówki i reprodukcje grafik Płocka oraz inne ilustracje. W sali ekspozycyjnej usytuowano też duże tablice, prezentujące prace archeologiczne i rewitalizacyjne na terenie Małachowianki w XX wieku.

Zakończyło się również zagospodarowanie terenu wokół najstarszych budynków liceum. Gotowe jest granitowe ossuarium usytuowane od strony ul. Małachowskiego, w którym spoczęły szczątki ponad sześciuset płocczan – zostały one wyeksplorowane w czasie prac na terenie Kolegium i kolegiaty. Powstał także skwer oraz nowe boisko wielofunkcyjne od strony ul. Piekarskiej.